Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oferit comunităților de rromi din Vâlcea cărți de rugăciune în limba rromani

8 Aprilie 2022 / Administrativ

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu prilejul Zilei Internaționale a rromilor, a săvârșit slujba de parastas pentru persoanele decedate în lagăre și deportări, și a oferit comunităților de rromi din Vâlcea cărți de rugăciune în limba rromani.

La evenimentul organizat în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea au participat liderii comunităților rrome din județul Vâlcea precum și elevi care participă la cursurile de rromani.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a accentuat că „învățătura creștină  este o învățătură vie, care descoperă în sufletul credinciosului dorința de a-și însuși adevărurile revelate, spre a putea intra în comuniune cu Mântuitorul Hristos prin rugăciune.

În zilele noastre, necesitatea rugăciunii este simțită mai pregnant în momentele grele ale vieții, când Dumnezeu ne poartă pe brațele milostivirii și ale iubirii Sale, când Părintele Ceresc Își ascultă copiii care Îi cer ajutorul. Celor care vor să se închine Lui cu vrednicie, Dumnezeu le poruncește: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmi XLV, 10).

Rugăciunea trebuie privită ca un privilegiu făcut omului de către Părintele Ceresc, lucrarea de așezare a omului înaintea lui Dumnezeu în deplină libertate. Rugăciunea se desfășoară ca o întâlnire dătătoare de viață pentru omul care se încredințează voii lui Dumnezeu, așteptând împlinirea cuvântului rostit: „Facă-se voia Ta...” (Matei VI, 10). Faptul că vorbirea cu Dumnezeu în taina rugăciunii este un privilegiu reiese și din aceea că toți cei care s-au rugat îndelung au cunoscut sporirea tuturor puterilor lăuntrice, precum iubirea și mila față de întreaga făptură, cunoașterea și înțelegerea lumii acesteia, întărirea voinței și deplina libertate.

Trebuie să cunoaștem și să înțelegem frumusețea cuvintelor care descoperă măreția tainei lui Dumnezeu, spre a înțelege adevărul, spre a ne lumina inima cu Lumina lui Hristos. Și cei de alte neamuri, „parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi” (Faptele Apostolilor II, 9-11), care erau la Ierusalim la momentul Pogorârii Sfântului Duh au auzit „despre faptele minunate ale lui Dumnezeu” , fiecare în limba sa.

Folosul propovăduirii și al rugăciunii în limba fiecărui neam îl arată și Sfântul Apostol Pavel: „sunt aşa de multe feluri de limbi în lume, dar nici una din ele nu este fără înţelesul ei. Deci dacă nu voi şti înţelesul cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbeşte, şi cel care vorbeşte barbar pentru mine. Aşa şi voi, de vreme ce sunteţi râvnitori după cele duhovniceşti, căutaţi să prisosiţi în ele, spre zidirea Bisericii. De aceea, cel ce grăieşte într-o limbă străină să se roage ca să şi tălmăcească. Căci, dacă mă rog într-o limbă străină, duhul meu se roagă, dar mintea mea este neroditoare” (I Corinteni XIV, 10-14). Pentru aceasta, între multele daruri cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om se numără și „tălmăcirea limbilor” (I Corinteni XII, 10).

Urmând îndemnului Sfântului Apostol Pavel, „în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină” (I Corinteni XIV, 19), am inițiat traducerea și tipărirea Cărții de rugăciuni în limba rromani, dorind a așeza cuvintele aducătoare de liniște și pace în inimile tuturor persoanelor de etnie rromă, spre a-și deschide mintea către înțelegerea tainelor dumnezeiești și spre a dobândi bucuria comuniunii.

Cartea de rugăciune Lil Rudimatenqoro cuprinde Rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară, Rugăciunile pentru Taina Sfintei Spovedanii și Rugăciunile canonului pentru Sfânta Euharistie, Acatistul către Mântuitorul Hristos, Acatististul și Paraclisul către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, sinaxarul și câteva reguli tipiconale, iar la sfârșit a fost alcătuit un scurt dicționar de termeni religioși.

Lil Rudimatenqoro  devine astfel cartea de căpătâi a tuturor rromilor spre a găsi calea spre Domnul.

Cu părintească dragoste vă îndemn să rostiți sincer cuvintele rugăciunilor pentru ca Domnul să cerceteze inimile voastre și să spună: „Iată om în care nu este vicleșug!” (Ioan I, 47). Dacă omul Îl dorește sincer pe Dumnezeu, atunci și Dumnezeu îi primește rugăciunea și i Se descoperă.

Nădăjduim să folosiți această carte de rugăciune cât mai des, spre folosul și întărirea duhovnicească și spre mângâierea sufletului, având încredințarea că numai rugăciunea destramă și risipește din suflet norii patimilor și luminează mintea spre a dobândi „cuvinte negrăite pe care nu este cu putinţă oamenilor a le spune“ (II Corinteni XII, 4), deopotrivă cu pacea, blândețea, dragostea, înțelegerea și liniștea”.

La final, Înaltpreasfinția Sa a oferit tuturor celor prezenți Cartea de rugăciuni Lil Rudimatenqoro.

Alte articole despre: