Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit Centrul social-pastoral „Despina Doamna” unde va funcționa Cantina socială a Protoieriei Călimănești

25 Septembrie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit duminică, 25 septembrie, Centrul social-pastoral „Despina Doamna” de la Parohia Jiblea Nouă. 

În cadrul așezământului va fi organizată cancelaria și arhiva, vor fi amenajate cantina socială și un centru de consiliere și activități catehetice, unde se vor desfășura școlile de vară ale Protoieriei Călimănești.

Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, Înaltpreasfinția Sa a accentuat că „întâlnirea cu Dumnezeu schimbă întru totul viața omului. Pescuirea minunată este o prefigurare a Bisericii, în care toți cei ce mărturisesc dreapta credință, prin rugăciune şi viață duhovnicească, se așază în ascultare deplină față de Dumnezeu, Care a transformat corabia în anvon și i-a chemat să privească spre Împărăția Cerurilor.

În conştiinţa acestor pescari s-a petrecut o schimbare și ei au devenit apostoli, propovăduitori ai Cuvântului, care au dorit comuniunea cu Dumnezeu, curățindu-și sufletele pentru ca harul să se poate sălăşlui în ei, luminând conştiinţa lor în aceeaşi măsură cu mintea, pentru a putea să străvadă pe Hristos prin toate cele create.

De aceea, să îndreptăm viața noastră spre Dumnezeu, ca El să vină, să se sălăşluiască întru noi, să ne curăţească de toată întinăciunea şi să mântuiască sufletele noastre”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe toți cei care au participat la Sfânta Liturghie.

Totodată, la finalul slujbei de sfințire a Centrului social-pastoral „Despina Doamna”, Chiriarhul Râmnicului a subliniat că „legătură personală şi imediată a fiecăruia dintre credincioşi cu Mântuitorul Hristos are ca rezultat unitatea şi comunitatea reală a credincioşilor între ei” și a arătat că „milostenia izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele și se concretizează ca fiind exprimarea dragostei pe care o afirmăm faţă de Dumnezeu”.

Cantina socială a Protoieriei Călimănești va oferi masa de prânz unui număr de 30 de beneficiari, de luni până vineri. În felul acesta, răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Alte articole despre: