Eşti aici

Sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni la Mănăstirea Hurezi

16 August 2022 / Viața Eparhiei

Mănăstirea Hurezi și-a sărbătorit ocrotitorii: Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și  sfetnicul Ianache.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, stareți ai mănăstirilor vâlcene și preoții din Protoieria Horezu.

Pelerini din întreaga Oltenie, dar şi din ţară, au participat la hramul acestei străvechi vetre monahale şi s-au închinat cu evlavie moaştelor Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, domnitorul român ce a primit cununa muceniciei pe 15 august 1714, împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan, Radu și Matei) și cu sfetnicul Ianache, mărturisind credința ortodoxă.

Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit în cuvântul de învățătură despre vituțile Sfinților Martiri Brâncoveni, cei care au împlinit în viețile lor cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „rămâneți tari în credință” (II Tesaloniceni II,15) și au devenit modele de smerenie și statornicie, pentru că în întreaga lor viață au trudit spre a-L sălășlui pe Hristos Domnul în inimile lor. „Cu Sfinții Martiri Brâncoveni s-a întâmplat ceea ce a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos: «Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie» (Lc 21, 12-19). A fost un prilej de mărturisire întru Hristos pentru Constantin Brâncoveanu. El a fost trădat, dat sultanului să fie condamnat, prin toate intrigile celor mai apropiaţi ai lui~, a adăugat Preasfinția Sa.

Această vrednicie duhovnicească a devenit conștiința tuturor în momentul în care au primit martiriul și, de aceea, îi așezăm modele de viețuire creștină pentru a spori în răbdare și în dragoste. Au ales moartea în locul lepădării de Hristos, împlinind cu prisosință cuvintele Evangheliei: „Cine ține la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va mântui” (Matei X, 39). Cuvintele de îmbărbătare adresate de Voievod fiilor săi: „Fi­ii mei, fiţi cura­joşi, am pierdut tot ce am avut în a­ceastă lu­me. Cel puţin să salvăm su­fle­­tele noas­tre şi să ne spă­lăm pă­ca­te­le cu sângele nostru”, au rămas memorabile și au străbătut conștiința poporului român timp de trei secole, care i-a plâns în cântece și balade populare pentru pilduirea de credință și jertfă.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de mulțumire împărtășit ierarhilor care au împodobit prin slujire bucuria comuniunii la Sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni, obștii monahale, preoților și pelerinilor, a accentuat că „aceasta este o sărbătoare cu cinci raze de lumină, pentru că familia Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu rămâne, peste veacuri, un model exemplar de familie creştină care a dat măsura dărniciei și a râvnei de care a fost mistuită prin înfrumuse­țarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică. S-a preocupat întru totul de educația copiilor săi dar și a tuturor acelora care L-au iubit pe Dumnezeu și au manifestat această dragoste prin lucrarea culturală, pentru susținerea căreia, Sfântul Voievod a înființat o bibliotecă în care au fost așezate cărți de teologie și filozofie, și a  organizat cu sprijinul vrednicului arhimandrit Ioan de la Hurezi o școală de pictură și o școală de arhitectură, încât, cu totul meritoriu, întreaga cultură națională s-a raportat la „epoca” brâncovenească.

Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură și de lăcașuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt și faptă al Ortodoxiei. Fiii săi au avut, de asemenea, preocupări alese prin ctitorirea de lăcașuri de cult și alcătuirea unor lucrări teologice care vor fi traduse și publicate spre a descoperi minunata pildă de dăruire și de jertfă pentru credința creștină, pe care a oferit-o această familie. De aceea, trebuie să-i lăudăm și să-i cinstim pe Sfinții Martiri Brâncoveni, care sunt icoane de lumină și credință peste veacuri”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

 

 

 

Alte articole despre: