Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Arhanghelul Gavriil aduce vestea întrupării lui Dumnezeu și a înveșnicirii omului”

25 Martie / Viața Eparhiei

„Arhanghelul Gavriil vestește Pururea Fecioarei Maria că Dumnezeu, din  iubirea Sa de oameni, prin milostivirea Sa, plecând cerurile, va lua firea omenească, spre a o reînnoi şi a o înălţa la culmea Sa cea dumnezeiască şi cerească. Cu adevărat, minunată este taina lui Dumnezeu, Care Se face Om, pentru ca pe oameni să-i facă părtași vieții dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul bisericii Parohiei Dângești din Protoieria Călimănești.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Arhanghelul Gavril este deopotrivă vestitor și martor al momentului Întrupării Fiului lui Dumnezeu, însă, devine și ajutor sfânt pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a cărei inimă era dăruită rugăciunii, spre a înțelege iconomia tainei dumnezeiești, până la așezarea sa în deplina smerenie și ascultare: „Iată roaba Domnului! Fie mie, după cuvântul tău!”

Prin acest cuvânt, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se descoperă a fi chip al smereniei și al sfințeniei, care se înveșmântează în harurile duhovnicești și virtuțile dumnezeiești, dobândind slava cea „dinlăuntru” (Psalmul XLIV, 13), încât Cel Puternic „i-a făcut mărire” (Luca I, 49) și a înălțat-o mai presus chiar decât puterile îngerești.

Astăzi este Praznicul împlinirii așteptării neamului omenesc și Arhanghelul Gavriil aduce vestea întrupării lui Dumnezeu și a înveșnicirii omului. Nașterea Domnului din puterea Duhului, Care o umbrește pe Fecioara Maria, devine temelia nașterii noastre celei de-a doua de la Sfântul Duh, naștere de care avem nevoie pentru viaţa noastră cea nouă. Din Sfânta Fecioară s-a născut trupul dumnezeiesc, plăsmuit negrăit în Sfânta Fecioară, neţinând seama de legile firii.

În acest sens, Sfântul Grigorie Palama învață că „Dumnezeu devine firea noastră, în vreme ce aceasta n-a putut sau n-a vrut să se păzească pe sine în acea stare în care dintâi fusese adusă la existenţă, ajungând ea până acolo încât să fie alungată în cele mai de jos ale pământului. Căci este un lucru mare şi dumnezeiesc, cu neputinţă de rostit şi de cugetat, ca firea noastră să fie îndumnezeită şi ca prin ea să ne fie dată, prin har, înălţarea la cele mai de sus; astfel încât, pentru Sfinţii Îngeri, pentru oameni îndeobşte şi chiar pentru Prooroci, care totuşi vedeau în Duhul, acest lucru a rămas cu adevărat de nepriceput, fiind vorba despre o taină ascunsă încă de la începutul veacurilor. Şi ce spun eu a rămas pecetluit până când s-a împlinit cu fapta. Iar când s-a săvârşit, iarăşi a rămas o taină, nu în ce priveşte împlinirea ei, ci în ce priveşte chipul în care s-a împlinit. Taina este crezută, dar nu este cunoscută. Ea primeşte închinare şi încredinţare doar prin Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să zică „Domn este Iisus, – decât în Duhul Sfânt” (I Corinteni XII,3). Căci Duhul Sfânt este Acela prin Care noi ne închinăm şi ne rugăm, după spusa Apostolului (Romani VIII, 26).

Dacă Fiul lui Dumnezeu nu S-ar fi născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, nu ar fi fost posibilă această nouă naştere a oamenilor, ea fiind posibilă doar prin naşterea Fiului spre înfierea omului.

Precum pântecele Fecioarei a rodit prin puterea Duhului Sfânt, așa și inima noastră să fie roditoare pentru dobândirea vieții veșnice”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: