Eşti aici

„Fiul lui Dumnezeu, Cel Care era purtat de heruvimi, S-a așezat pe mânzul asinei pentru a noastră mântuire și, ca un Împărat blând și smerit, a intrat în Ierusalim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în Duminica Floriilor

28 Aprilie / Viața Eparhiei

„Fiul lui Dumnezeu, Cel Care era purtat de heruvimi, pentru a noastră mântuire, S-a așezat pe mânzul asinei și, ca un Împărat blând și smerit, a intrat în Ierusalim, împlinind cele spuse de proorocul Zaharia (IX, 9): „Nu te teme fiica Sionului, iată Împăratul tău vine către tine șezând pe asin”.  În felul acesta descoperea calea către patima cea de voie și adânca dragoste dumnezeiască”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Floriilor la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a accentuat că „la intrarea în Ierusalim, mulțimea din cetate, care aflase de învierea lui Lazăr, recunoaște în Domnul pe „Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan XII, 13) și Îl întâmpină cu stâlpări de finic și strigând „Osana”, așternându-și înainte-I hai­nele pe cale. Pentru Sfântul Grigorie Palama, „Osana reprezintă un imn adresat Domnului care înseamnă mântuiește, iar întru cei de sus arată că Hristos nu este slăvit numai pe pământ, ci și de către îngerii din cer”. Așadar, la intrarea în Ierusalim, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu este slăvit, deopotrivă, de către îngeri și oameni, iar întâlnirea cu Domnul Cel smerit, așezat pe mânzul asinei, a produs o transformare duhovnicească în mintea acelora care au venit să-L întâmpine. Aceasta se datora, cu certitudine, umplerii sufletului de prezența lui Dumnezeu. Cele întunecate, în fața slavei dumnezeiești, s-au umplut de lumină și au lepădat vălul necunoștinței și al necurăției sufletești, încât, mărturisind dumnezeirea Mântuitorului Hristos, locuitorii Ierusalimului au alăturat stâlpărilor bucuria duhovnicească de a privi Lumina și de a se împărtăși de aceasta.

Înțelegem, așadar, că Fiul lui Dumnezeu nu a intrat doar în cetate, ca într-o simplă călătorie, ci, în chip smerit și tainic, Mântuitorul Hristos a intrat și în inimile acelora care au împlinit poruncile iubirii față de Dumnezeu și față de semeni.

Intrarea în Ierusalim este plină de semnificații pentru istoria mântuirii, dar și pentru viața fiecărui creștin care caută prin virtuți să-L întâmpine pe Dumnezeu și să primească daruri cerești, spre a se împărtăși de lucruri necuprinse cu mintea, pentru că sfințirea noastră înseamnă înfrumusețarea vieții cu cele dumnezeiești și cu darurile Învierii, pentru primirea cărora ne pregătim duhovnicește, în chip deosebit, în această Săptămână a Sfintelor Pătimiri”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: