Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfânta Cruce lucrează în inima noastră răstignirea față de păcat”

7 Aprilie / Viața Eparhiei

„Cuvântul Sfintei Cruci este puterea lui Dumnezeu (I Corinteni I, 18), iar în lumina Sfintei Cruci descoperim „tainele Împărăției lui Dumnezeu” (Luca VIII, 10), „taina cea din veci ascunsă” (Coloseni I, 26), pentru că, pe altarul jertfei de pe Golgota, Hristos Domnul a primit de bunăvoie să pătimească pentru mântuirea noastră”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în duminica a treia a Postului Mare la Biserica „Sfânta Muceniță Varvara” din Salina Ocnele Mari.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „puterea Sfintei Cruci este vindecătoare şi mântuitoare, este înfrânarea a toată desfătarea și, de aceea, este cinstită în perioada Postului Mare, pentru a ne fi sprijin în viața duhovnicească și spre curățirea a toată patima. În cântările vecerniei acestei zile ne-am încredințat, prin rugăciune stăruitoare, că „Dumnezeiasca Cruce este tăria postului, ajutătoare celor ce priveghează, întărire celor ce postesc. Acesteia, adunându-ne noi, credincioşii, să ne închinăm ei cu dragoste, bucurându-ne".

Descoperim, așadar, că Sfânta Cruce lucrează în inima noastră răstignirea față de păcat, fapt pentru care cinstirea acesteia și amintirea jertfei Mântuitorului Hristos pentru mântuirea noastră ne însoțesc în toată această perioadă a postului, ca o „pârgă a bunătăților viitoare”, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur.

Chemarea Mântuitorului Hristos: „oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu VIII, 34), reprezenta o străbatere a Golgotei pământești, alături de Fiul lui Dumnezeu, pentru a ajunge la mântuire, „căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa” (Marcu VIII, 35).

Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu este Cel Care a luat asupra Sa păcatele noastre şi S-a adus jertfă pentru noi, întru miros de bună mireasmă, fiind pironit pe Cruce de bunăvoie. În felul acesta, pe Cruce, Domnul a dat omenirii iertarea păcatelor. Şi-a însuşit jertfa și a schimbat sensul morţii şi destinul existenţei noastre, de la moarte la viață, de la suferință la Înviere, ca prin Cruce să ajungem şi noi în Împărăţia iubirii Sale”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: