Eşti aici

„Sfântul Apostol Toma ne-a încredințat că unitatea firilor dumnezeiască și omenească în unicul Ipostas veșnic al Cuvântului lui Dumnezeu a facut posibilă Învierea”, a spus Chiriarhul Râmnicului la sfințirea Mănăstirii Fârtățești

9 Mai 2021 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 9 mai, Slujba de târnosire (sfințire) a bisericii cu hramurile Izvorul Tămăduirii, Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari și Sfântul Prooroc Ilie, precum și a altarului de vară închinat Sfântului Ioan Evanghelistul, de la Mănăstirea Fârtățești.

Înaltpreasfinția Sa, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților, obștii monahale și pelerinilor prezenți, a precizat: „Sfântul Apostol Toma, prin așezarea mâinilor sale peste semnele Pătimirii Domnului, ne-a încredințat că unitatea firilor dumnezeiască și omenească în unicul Ipostas veșnic al Cuvântului lui Dumnezeu a facut posibilă Învierea: „că nu era cu putință a fi ținut sub stricăciune Începătorul Vieții, făcutu-s-a începătură celor adormiți Cel întâi Născut din morți, ca să fie Începătorul tuturor în toate”. Umanitatea asumată în Persoana lui Hristos nu a putut fi ținută de barierele mormântului, întrucât era strâns unită cu firea dumnezeiască, împărtășindu-și reciproc însușirile. Aidoma, omul îndumnezeit nu poate rămâne rob morții, ci se face împreună părtaș cu Hristos la Învierea Sa: „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine: Însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, în Împărăția Ta”.

Învierea Mântuitorului ne-a dăruit nu doar învierea duhovnicească, ci și învierea trupească reală, după cum ne-a încredințat Sfântul Grigorie Palama: „printr-o singură înviere a trupului Său, ne-a dăruit îndoită înviere, nimicind astfel, prin moartea Sa trupească, pe cel ce avea stăpânire peste moartea sufletului și a trupului, pe amândouă izbăvindu-le din robia aceluia”. Fiecare credincios este chemat personal să se facă părtaș de darurile care izvorăsc din Persoana lui Hristos Cel Înviat, să se întărească din puterea harică ce izvorăște din Trupul Înviat al Domnului.
În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae accentua faptul că „Hristos Se extinde cu Trupul Său jerfit și înviat în noi, ca să ne unească și să ne facă asemenea Lui, umplându-ne de aceeași iubire a Lui față de Dumnezeu Tatăl și de a lui Dumnezeu Tatăl față de El, care este în El. Dar aceasta e Biserica. Și Biserica fiind umplută de acestă iubire, ea înseamnă și unitatea iubitoare între membrii ei”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

La finalul Sfintei Liturghii săvârșite la altarul de vară al mănăstirii, Chiriarhul Râmnicului a sfințit racla în care au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Apostol Filip și a oferit ctitorilor și ostenitorilor distincțiile Crucea Râmnicului și Crucea Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Lucrările de zidire au început în anul 2013 și s-au încheiat în anul 2021, perioadă în care au fost construite biserica, chiliile și trapeza monahală, precum și altarul de vară, toate acestea spre folosul duhovnicesc al binecredincioșilor creștini din ținutul binecuvântat al Vâlcii.

Alte articole despre: