Eşti aici

„Chipul dumnezeiesc al persoanei se dezvăluie şi se actualizează în comuniune”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie cu prilejul sfințirii paraclisului Mănăstirii Arnota

24 Iulie 2022 / Administrativ

„Chipul dumnezeiesc al persoanei se dezvăluie şi se actualizează în comuniunea înfăptuită în Biserică. Chipurile sfinților descoperă transfigurarea acestora  prin participare la lumina necreată şi neapusă din Împărăţia cerurilor și prilejuiesc o privire duhovnicească în cerul nou și pământul nou”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 24 iulie, la finalul slujbei de sfințire a Paraclisului Mănăstirii Arnota, închinat „Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântului Gherasim de la Iordan”.

„În icoanele sfinților Se oglindeşte Hristos, deoarece toţi suntem chemaţi să ajungem la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos. Starea de îndumnezeire constă în unirea şi comuniunea omului cu Dumnezeu. Experiența comuniunii cu Dumnezeu, izvorul tuturor puterilor şi înţelesurilor mai presus de fire, a trăit-o și slăbănogul din Capernaum care a primit vindecarea bolilor concomitent cu iertarea păcatelor sale. Pentru a se învrednici de comuniunea cu Dumnezeu, inima omului trebuie să fie curată, adică să se fi tămăduit de patimi şi de gânduri rele şi sufletul, şi mintea, şi inima: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V, 8).

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oferit stareței Mănăstirii Arnota, stavrofora Ambrozia Rucăreanu, Ordinul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, precum și diplome de vrednicie persoanelor care s-au implicat în mod deosebit în realizarea picturii paraclisului mănăstirii voievodale.

Biserica Mănăstirii Arnota a fost construită în primul an al domniei lui Matei Basarab, în urma arătării minunate și a ajutorului ceresc primit din partea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, prin care acesta a scăpat de urmăritorii turci, prin jertfa unui arnăut devotat care și-a dat viața pentru apărarea dreptei credințe și a pământului strămoșesc.

Domnitorul Matei Basarab a dăruit mănăstirii alese comori duhovnicești, constând în sfinte moaște ferecate în aur, argint, pietre prețioase și semiprețioase, ca să fie prinos de cinstire adus celor ce L-au mărturisit prin propria viață pe Hristos și acum mijlocesc în ceruri pentru neamul omenesc.

În anul 1695, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu aduce prima înnoire acestui locaș prin adăugarea pridvorului. Tot atunci, el dăruiește două clopote, ușa de la intrare sculptată în lemn de castan, o frumoasă catapeteasmă sculptată și aurită, restaurează și reface pictura din nișele ferestrelor și diaconicon.

După o perioadă în care vitregiile vremurilor și-au lăsat amprenta asupra bisericii voievodale și a întregii mănăstiri, începând cu anul 2000 au fost realizate lucrări de reconstruire a incintei mănăstirești, de restaurare și consolidare a ctitoriei voievodului Matei Basarab, dar și construirea noului paraclis care înfrumusațat cu pictură în tehnica fresco de către zugravul prof. Alexandru Nicolau și echipa sa.

Între anii 2016-2019 a fost consolidată și restaurată aripa de sud, constând în chilii și ateliere, iar între anii 2018 - 2022, pridvorul Paraclisului a fost înfrumusețat cu pictură, realizându-se o frumoasă scenă a Judecății de Apoi, tablouri votive și o icoană a Maicii Domnului, Ocrotitoarea Râmnicului. Tot atunci, s-a montat un ancadrament sculptat în piatră în jurul intrării principale de către sculptorul Andrei Răileanu, iar pardoseala a fost placată cu piatră naturală.

Între odoarele cu care a fost înzestrată mănăstirea se află o copie în aur și argint după Evanghelia dăruită de Matei Basarab Mănăstirii Arnota, originalul fiind expus într-un muzeu din Cehia.

Alte articole despre: