Eşti aici

Chiriarhul Râmnicului: Să avem îndrăzneală multă către Maica lui Dumnezeu atunci când ne rugăm ei

27 Martie 2017 / Viața Eparhiei

La Praznicul Bunei-Vestiri,  Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal Buna Vestire din Râmnicu-Vâlcea, cu prilejul hramului sfântului lăcaş.

Alături de Înaltpreasfinţia Sa a fost prezent un numeros sobor de preoţi şi diaconi, dar şi numeroşi credincioşi care au luat parte la sărbătoarea bisericii închinate Maicii Domnului. 

În cuvântul de învăţătură împărtăşit celor prezenţi, Părintele Arhiepiscop a subliniat că “Praznicul Bunei Vestiri este un prilej de sărbătoare pentru fiecare dintre noi, pentru că la acest praznic s-a făcut mântuire neamului omenesc, iar în mod deosebit pentru femeia creştină care trebuie sărbătorită în această zi.

La acest praznic, Biserica serbează Vestea cea Bună  pe care Arhanghelul Gavriil a adus-o Fecioarei Maria din Nazaret şi, prin ea, tuturor oamenilor. Prin Maica Domnului se restabileşte cinstea pe care femeia a avut-o în Rai, pentru că, învaţă Sfântul Apostol Pavel, precum printr-o femeie a venit păcatul în lume, tot printr-o femeie, prin Eva cea nouă, întreg neamul omenesc se împacă cu Dumnezeu.

Relatarea întâlnirii dintre Arhanghelul Gavriil şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Evanghelist Luca a cunoscut-o de la Maica Domnului, cum de altfel, tot de la ea a aflat şi despre naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi întâlnirea cu Elisabeta. Binevestirea Arhanghelului Gavriil a fost cea mai mare dintre toate binevestirile pe care le-a auzit vreodată neamul omenesc. Arhanghelul Gavriil se pogoară în casa umilă a tâmplarului Iosif, un om în vârstă de peste 80 de ani, care luase în grijă pe rudenia lui, Maria, şi a rostit uluitoarele cuvinte: Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei (Lc. l, 28).

Fecioara nu s-a înspăimântat de arătarea neobişnuită, fiindcă ea însăşi era mai sfântă decât toţi sfinţii, şi sufletul ei curat era asemănător îngerului prin curăţia sa duhovnicească. Ea şi-a vădit numai nedumerirea cu totul de înţeles, întrebând: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi a primit răspunsul minunat: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt Te va umbri (Lc. l, 34-35). Cu multă smerenie, Sfânta Născătoare de Dumnezeu a rostit aceste cuvinte: Fie mie după cuvântul tău.

Maica Dumnului nu a fost cinstită doar de Arhanghelul Gavriil, ci a fost cinstită de Însuşi Dumnezeu, de Sfinţii Apostoli şi Ucenicii Mântuitorului, de oamenii simpli din popor pentru care s-a arătat a fi rugătoare şi mijlocitoare încă din timpul vieţii sale pământeşti.

De aceea şi noi trebuie să o cinstim pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu încredinţaţi fiind că nu avem altă mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu mai mare decât Maica Domnului şi aceasta se datorează faptului că a fost asemenea nouă şi a născut pe Dumnezeu, iar nouă ne este mijlocitoare necontenită. Trebuie să o cinstim pe Maica Domnului pentru că ea L-a înveşnicit pe Dumnezeu printre noi, devenind chivot sfânt din care S-a născut Dumnezeu.

Să avem îndrăzneală multă către Maica Domnului atunci când ne rugăm ei”, i-a îndemnat Chiriarhul Râmnicului pe toţi cei care au luat parte la sărbătoarea Paraclisului Arhiepiscopal Buna Vestire.

Alte articole despre: