Eşti aici

Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Câineni II

17 Decembrie 2017 / Viața Eparhiei

Duminică, 17 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Câineni II, Protoieria Călimănești. 

În cuvântul de învățătură adresat părinților slujitori și credincioșilor, Chiriarhul Râmnicului a tâlcuit pericopa evanghelică a duminicii, Pilda celor poftiți la cină.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „această pericopă era imaginea unei cine împreună cu Fiul lui Dumnezeu, o anticipare a  Cinei de Taină, dar și a Tainei Sfintei Euharistii, pentru că Omul care a făcut cină este Dumnezeu.

Evanghelia ne spune că acest stăpân al casei şi-a trimis slujitorul să invite la cină pe prieteni şi pe cunoscuţi, însă,  aceștia, prezentând diferite scuze, refuză invitația, neînțegând că bucuria praznicului nu constă doar în bunătatea alimentelor ci este una duhovnicească, spirituală. Stăruind în această atitudine de depărtare față de acest „om” milostiv, fiecare dintre ei motivează lipsa de la cină prin implicarea în diverse activități care, cu siguranță, s-ar fi putut amâna.

Stăpânul acelei case, deși întristat de refuzul celor pe care îi considera a fi oaspeți potriviți la cina sa, hotărăște ca la masă să fie chemați oameni simpli: „ieşi degrabă în pieţele şi în uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici“.

„Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea”.

Acest ospăţ este Biserica lui Hristos. Noi suntem invitaţi la acest ospăţ atunci când suntem chemaţi să participăm la slujbele bisericeşti, mai ales la dumnezeiasca Liturghie şi la împărtăşirea cu dumnezeiescul Trup şi Sânge al lui Hristos. Noi refuzăm să mergem la acest ospăţ când nu venim la slujbele Bisericii, când, în loc de bine, facem rău, când preferăm grijile şi plăcerile lumeşti în locul vieţii în Dumnezeu.

Așadar, această pildă ne ajută în pregătirea noastră duhovnicească pentru întâmpinarea praznicului Naşterii Domnului Iisus Hristos, însă nu trebuie să neglijăm invitația la starea de sfințenie și comuniunea din Împărăția lui Dumnezeu. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze ca să nu refuzăm niciodată chemarea Sa”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: