Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la împlinirea a patru ani de întărire a vieții duhovnicești și adâncire a lucrării culturale în Arhiepiscopia Râmnicului

8 Iunie 2018 / Viața Eparhiei

Autorități județene și locale, oameni de cultură, stareți ai mănăstirilor, preoți și credincioși  s-au rugat astăzi, 8 iunie, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la împlinirea a patru ani de la întronizarea în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului.

La acest moment aniversar, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat fiind de părinții consilieri, exarhii și stareții mănăstirilor, la finalul căreia a fost oficiată și o Slujbă de Te-Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în cei patru ani de slujire, o perioadă de întărire a vieții duhovnicești și adâncire a lucrării culturale.

Pentru susținerea activităților duhovnicești-culturale, administrative și social-filantropice desfășurate în cei patru ani, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oferit distincția Crucea Râmnicului domnilor Dinu Săraru, Florian Marin, Prefectul Județului Vâlcea, Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Mircia Gutău, Primarul Municipiului Râmnicu-Vâlcea, doamnei Andra Bică, Inspector Școlar General al ISJ Vâlcea, precum și altor personalități ale Eparhiei Râmnicului pentru activitatea bogată, rodnică și folositoare Bisericii și societății.

La această frumoasă sărbătoare pentru Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie şi pentru întreaga Eparhie a Râmnicului, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini, Părintele Consilier Cultural Ștefan Zară a dat citire cuvântului ocazional intitulat „Patru ani de întărire a vieții duhovnicești și adâncire a lucrării culturale în Arhiepiscopia Râmnicului”, în care a precizat că „înțelegând timpul ca dar al lui Dumnezeu spre dobândirea mântuirii, trebuie să înțelegem bine că aniversarea anumitor momente din drumul către Împărăția lui Dumnezeu nu sunt clipe de festivism, ci momente în care retrăim bucuria bunei lucrări spre dobândirea veșniciei. Aniversarea este în acest sens atât bilanț spre a analiza ceea ce bine s-a făcut și cele ce mai sunt de împlinit, cât și bucuria de a înainta întru buna făptuire, fără a cădea din smerenie.

Au trecut patru veri de roade binecuvântate de când Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, seamănă cuvântul lui Dumnezeu în ținutul Olteniei de sub munte, acolo unde, acum un veac și jumătate, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a rectitorit eparhia întemeiată în anul 1503 de către Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

De la 8 iunie 2014, când, prin rânduiala lui Dumnezeu și înțeleapta socotință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a fost instalat ca Arhiepiscop al Râmnicului, lucrarea vrednicilor înaintași în scaunul de Râmnic a fost continuată și adâncită, antrenând în activitatea administrativ-edilitară, cultural-duhovnicească și pastoral-misionară, într-un chip dinamic, clerul și credincioșii eparhiei, dar și diferite instituții ale Statului.

Ierarh cu o vastă experiență, ucenicind timp de treisprezece ani ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe lângă  patriarhul de vrednică pomenire, Teoctist Arăpașu, cât și actualul patriarh, Preafericitul Părinte Daniel, cu timp și fără timp, Înaltpreasfințitul Varsanufie și-a pus viața sa spre mărturisirea dreptei credințe și slujirea Bisericii și a Neamului, prin cuvânt şi faptă, oferindu-ne zilnic, tuturor celor din Eparhia Râmnicului, modelul de trăire duhovnicească autentică întru Hristos. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie este părintele spiritual al preoţilor, credincioşilor, monahilor și monahiilor din Eparhia Râmnicului, calitate înţeleasă ca slujire şi responsabilitate față de Biserica lui Hristos, accentuând în misiunea ce o desfăşoară, legătura dintre rugăciune, dreaptă credință și bună făptuire.

Prin toată activitatea Înaltpreasfinției Sale de până acum, a dovedit că ceea ce a mărturisit în cuvântul de la instalarea sa ca arhiepiscop a fost un crez pe care îl împlinește întocmai: „Bunul Dumnezeu a rânduit chemarea mea ca arhipăstor al Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului în această zi a Cincizecimii, când Biserica creștină a fost întemeiată în chip văzut. De aceea, îndrăznesc să situez începutul slujirii mele ca Arhiepiscop al Râmnicului sub semnul lucrării de întărire a Bisericii de aici ca Trup tainic al lui Hristos, până vom ajunge împreună, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, la unitatea credinței și dreapta cunoaștere a lui Dumnezeu. Acestea sunt principalele coordonate pe care trebuie să le avem în vedere spre dobândirea veșnicei bucurii din Împărăția lui Dumnezeu: întărirea unității întru dreapta credință și creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, iar pe acestea le vom avea în măsura în care vom reuși să creștem întru Hristos spre starea bărbatului desăvârșit, adică a asemănării cu Dumnezeu”.

Monah cu trăire vie în Tradiția Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a înțeles că întărirea monahismului în această eparhie în care spiritualitatea monahală a reușit sute de ani să întărească viața credincioșilor și cultura națională, este o prioritate stringentă. În acest sens, a înființat sau reînființat unsprezece mănăstiri. Este destul să amintim minunata ctitorie din satul natal al Patriarhului Justinian pe care a construit-o spre veșnica amintire a acestui patriarh cu viață sfântă, născut în ținuturile vâlcene și de reînființarea Mănăstirii Comana. Nu putem trece cu vederea nici Mănăstirea Morunglavu din Șerbăneștii Vâlcii, acolo unde timp de opt ani a stărețit Iosif Naniescu, mitropolitul sfânt al Moldovei, trecut în calendarul Bisericii noastre de curând.

Pe plan pastoral-liturgic și duhovnicesc credem că cea mai mare realizare a Înaltpreasfinției Sale de până acum este aprobarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a propunerii de canonizare a celor patru sfinți cuvioși de la noi din eparhie: Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu și Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara. A elaborat argumentele de canonizare ale acestor sfinți și, după ce Sinodul Mitropoliei Olteniei a dat avizul acestui demers, le-a prezentat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, în ședința de lucru din 25 februarie 2016, a aprobat canonizarea Sfinților Cuvioși de la Turnu și Stânișoara, ce s-au nevoit în aceste două mari mănăstiri ale eparhiei noastre. Cu prilejul proclamării oficiale a canonizării acestor patru cuvioși ai Bisericii noastre, dar și în contextul anului comemorativ al Sfântului Ierarh Anim Ivireanul, care a cârmuit această eparhie aproape trei ani, prin strădania Înaltpreasfinției Sale, slujba de sfințire a Mănăstirii Antim a fost oficiată de către doi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe: PF Părinte Patriarh Daniel și PF Părinte Patriarh Ioan al Antiohiei, alături de majoritatea ierarhilor din Sinodul Bisericii noastre și ierahi ai Bisericii Georgiei, moment ce va rămâne veșnic în istoria acestei eparhii.

De patru ani, Arhiepiscopia Râmnicului a înflorit vizibil prin ample lucrări edilitare și de restaurare atât la Centrul Eparhial, cât și de înfrumusețare a vetrelor monahale și a parohiilor. O serie de monumente istorice, din cadrul  Arhiepiscopiei Râmnicului au început sau au continuat lucrările de restaurare, obținându-se  pentru trei dintre acestea și aprobarea proiectelor de restaurare cu finanțare din fonduri europene. A fost restaurat în întregime Palatul Arhiepiscopal, construit de Sfântul Ierah Calinic de la Cernica, Catedrala „Sf. Nicolae”, zidită de același sfânt ierarh, a fost restaurată aproape în întregime, clădirea cu birourile aparatului administrativ a fost refăcută, iar în curtea Centrului Eparhial au fost amenajate numeroase spații cu flori și arbori, care fac sufletul să se bucure de frumusețea zidirii lui Dumnezeu.

Fiind un adevărat om de cultură și sesizând necesitatea apropierii credincioșilor de carte, a continuat lucrarea înaintașilor săi, Filaret, Chesarie, Antim și Calinic și Vartolomeu, prin înființarea unei edituri la care s-au publicat douăzeci și șase volume de carte, trei publicații de înaltă ținută academică, dar și 16 CD-uri audio cu muzică bizantină și audiobook-uri, punând în valoare scrierile Sfinților Părinți, dar și diferite povestiri cu miez duhovnicesc pentru cei mici. A înființat o școală de traducători din limba greacă, coordonată de un cadru universitar de la Universitatea din București și, în același timp, a  inițiat și mai multe colecții la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului cu traduceri din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, traduceri la care lucrează un colectiv de profesori de limbi clasice din Capitală. De asemenea, a coordonat redactarea Matericului mănăstirilor vâlcene, în care a pus în valoare nevoința monahiilor din mănăstirile Olteniei de sub munte, devenite paideic modele de nevoință pentru orice creștin.  A coordonat lucrările de execuție a bustului Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, al Patriarhului Justinian, al Patriarhului Miron și al poetului național Mihai Eminescu. A intensificat colaborarea cu diferite personalități marcante ale culturii naționale, pe care i-a cooptat în diferite proiecte, organizând mai multe simpozioane și conferințe naționale și internaționale cu Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România, dar și alte instituții culturale din țara noastră.

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie au fost înființate mai multe asociații printre care amintim: Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin, Asociația Părinților pentru Ora de religie și Asociația Profesorilor de Religie. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a demarat în colaborare cu Asociația Renaşterea Obiceiurilor şi Tradiţiilor Româneşti, un amplu program  pentru promovarea, organizarea și conservarea patrimoniului iconografic din Arhiepiscopia Râmnicului.

Au fost organizate tabere și excursii școlare de care s-au bucurat numeroși elevi și studenți ai Eparhiei noastre, fiind oferite mai multe burse școlare și ajutoare financiare pentru copiii defavorizați și cei merituoși din județul Vâlcea. De asemenea, la nivel social-filantropic, s-a intensificat lucrarea de ajutorare a oamenilor aflați în nevoi, înființându-se cincizeci de programe sociale, iar în fiecare dintre cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului funcționează câte o cantină socială.

În legătură cu familia creștină, la modul cel mai concret, a sprijinit material familiile cu posibilități financiare reduse, a ajutat spiritual și material familiile care au copii mulți, a coordonat organizarea diferitelor activități caritabile în cămine de copii și centre de zi pentru copiii săraci. Prin această lucrare a arătat vădit că familia este înainte de orice un dar al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut lumea, cununa creaţiei Sale a fost familia: bărbatul şi femeia, care au primit binecuvântarea de a creşte, a se înmulţi şi a stăpâni pământul. Preoții au fost îndrumați să facă săptămânal cateheze în sprijinul familiei creștine și, mai ales, să acorde o atenție sporită tinerilor care își întemeiază acum familii.

Lucrarea culturală, științifică și pastoral-misionară a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie este apreciată nu doar în plan local, mărturie a acesteia fiind și titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, iar în plan regional fiind membru în Colegiul de redacţie al Revistei Mitropolia Olteniei. În plan național, i s-a acordat, în luna februarie a anului 2004,  Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, în anul 2014, a primit din partea Patriarhiei Române Ordinul Sfântul Constantin Brâncoveanu pentru ierarhi, iar în luna septembrie 2016, Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul pentru ierarhi. Mai mult decât atât, lucrarea Înaltpreasfinției Sale a fost apreciată și la nivelul celor mai înalte foruri academice din țara noastră; astfel, începând cu anul 2016 este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Mărturisea Părintele Profesor Dumitru Stăniloae că „Mântuirea stă în strânsă legătură cu responsabilitatea”, iar Înaltpreasfinția Voastră prin rodnica lucrare pe care o desfășurați în Arhiepiscopia Râmnicului ne-ați convins de acest lucru, învățându-ne paideic pe fiecare dintre noi spre continua lucrare, asumându-ne ca fii duhovnicești ai Înaltpreasfinției Voastre. Datorăm mult felului în care prin părintească dragoste, înţelepciune şi responsabilitate aţi condus organismele noastre eparhiale, urmărind întotdeauna binele Bisericii.

Acum la ceas aniversar, fiecare dintre cei ce Vă simțim ca pe părintele nostru duhovnicesc să ne rugăm Mântuitorului Hristos, „Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei III, 1) să Vă dăruiască în continuare aceeaşi bunătate părintească şi aceeaşi râvnă sfântă pentru a sluji Biserica strămoșească și Neamul românesc!

La împlinirea a patru ani de la întronizarea Înaltpreasfinției Voastre ca Arhiepiscop al Râmnicului se cuvine să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, Cel în Treime Slăvit, pentru darul pe care l-a făcut clerului și credincioșilor acestei eparhii, dar și Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, a cărui lucrare o continuați jerfelnic și pilduitor.

La acest moment aniversar de împlinire a patru ani de la întronizare, în numele clerului,al ostenitorilor din Centrul Eparhial, al monahilor și monahiilor din sfintele mănăstiri, precum și al poporului dreptcredincios din Arhiepiscopia Râmnicului, și al tuturor acelora care păstrează și mărturisesc valorile Bisericii Dreptmăritoare, îmi revine binecuvântata misiune de a Vă mulţumi, Înaltpreasfinția Voastră, pentru atenţia şi deosebita grijă pe care o acordaţi Arhiepiscopiei Râmnicului și de a Vă transmite deplina și veșnica noastră ascultare și prețuire.

Întru mulţi şi binecuvântați ani, Înaltpreasfinţia Voastră!”.

Alte articole despre: