Eşti aici

„Mântuitorul Hristos a tămăduit nu doar orbirea trupească, ci și pe cea sufletească, în locul căreia s-a sălășluit harul lui Dumnezeu”

3 Decembrie 2023 / Viața Eparhiei

„Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos este dătătoare de viață pentru omul care se încredințează voii lui Dumnezeu, strigând: «Miluiește-mă, Fiule al lui David, Fiule al lui Dumnezeu!»”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 3 decembrie, la Parohia Galicea din Protoieria Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că începutul și temelia oricărei lucrări mântuitoare trebuie să fie mărturisirea dreptei credințe. Orbul Îl mărturisește pe Iisus Nazarineanul ca Fiu al lui Dumnezeu.

Profeții și conducătorii poporului înțelegeau că Împărăția așteptată va fi realizată de Mesia, dar fiecare îl percepea pe Mesia într-un mod propriu, cu totul diferit față de ceilalți. În scrierile Noului Testament este mărturisită permanent credința că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat și Mesia cel vestit de profeți, în Care s-au împlinit toate așteptările din perioada Vechiului Testament, printre care și vindecări ale celor orbi, mărturii ale mesianității Sale: «Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi» (Isaia XXXV, 5; XLII, 7). Întrebat de Mântuitorul: «Ce voiești să-ți fac?»orbul cere lucrul folositor vieții sale: «Doamne, să văd!». Și Iisus i-a zis: «Vezi!». Minunată este puterea lui Dumnezeu pentru că, în acea clipă, orbul a văzut!

Însă, Mântuitorul Hristos a tămăduit nu doar orbirea trupească, ci și pe cea sufletească, în locul căreia s-a sălășluit harul lui Dumnezeu.

Prin aceasta, de altfel, Domnul Iisus Hristos ne învață și ne poruncește să-I cerem lui Dumnezeu lucruri pe care nimeni nu ni le poate dărui. De aceea, să avem nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, căci «Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre» (Romani VIII, 26), pentru ca noi să-L slăvim pe Dumnezeu.

Sfântul Grigorie al Nyssei învață că și noi trebuie să arătăm recunoștință pentru darurile primite și să slăvim pe Dumnezeu și, mai mult, prin schimbarea vieții noastre, prin lucrarea și dobândirea virtuților, „să se slăvească în viaţa mea numele lui Dumnezeu. Căci nu e cu putinţă să Se sfinţească altfel Dumnezeu în om, decât prin mărturia ce o dă virtutea din el puterii dumnezeieşti, că aceea este pricina bunătăţilor arătate prin ea”. Este nevoie, așadar, să împlinim, cu smerenie, voia lui Dumnezeu, pentru că împlinirea ei sporește toate puterile sufletești ale omului și ne întărește în credință, iar pentru orbul din Ierihon a devenit temelie a mântuirii, așa cum i-a spus Hristos Domnul: «Credința ta te-a mântuit!»

Nu doar în vreme de suferință să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ci în toate zilele avem nevoie să ne rugăm Celui Care a zis: «Fără Mine nu puteți face nimic!» (Ioan XV, 5), să-I cerem ajutorul, să ne întărească și să ne păzească nevătămați în buna ei săvârșire”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: