Eşti aici

Ședința festivă a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului la împlinirea a 30 de ani de activitate

9 Septembrie 2022 / Social

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, vineri, 9 septembrie, în Sala „Gherasim Arhiepiscopul” din cadrul Așezământului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” a avut loc Ședința festivă a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului la împlinirea a 30 de ani de activitate.

În debutul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a reliefat: „Momentul aniversar prilejuiește o privire retrospectivă asupra activității desfășurate prin implicarea dumneavoastră jertfelnică din aceste trei decenii, meritorie întru totul și prin continuitatea acțiunilor pe care le-ați inițiat și desfășurat în acest timp. În chip firesc, acestea sunt impregnate de dragostea propriilor dumneavoastră familii, în care v-ați născut și crescut copiii, însă descoperă și valorile alese pe care le împărtășiți prin virtuțile cultivate în timpul studiilor și prin pregătirea de excepție în domenii dintre cele mai diverse: educație, medicină, administrație, jurnalism, cultură, justiție, industrie și cercetare științifică, ceea ce conferă activităților Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului oportunitatea de a conlucra cu diverse instituții de asistență socială și culturală, mărturisind cuvântul Scripturii „Femeile înțelepte zidesc casă” (Pilde XIV, 1).

Inițiind activități de informare și asistență medicală, proiecte educative și de sprijinire a copiilor din familii numeroase ori cele care se confruntă cu sărăcia și șomajul, a tinerilor și bătrânilor din instituțiile de asistență socială pe care i-au vizitat cu multă dragoste în toți acești ani, oferiți mărturie în familiile dumneavoastră, celor apropiați și înaintea tuturor acelora pe care îi întâlniți, că împlinirea vieții creștine este „dobândirea sfințeniei și a vieții veșnice” (cf. Evrei XII, 14).

Lucrarea în lume a Bisericii nu este altceva decât continuarea activității Mântuitorului Hristos, începută prin înomenirea Sa din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, „darul cel mai de preţ făcut lui Dumnezeu de către umanitate, dar un dar prin care Dumnezeu ne răsplăteşte cu nenumăratele Sale daruri. Maica Domnului premerge umanităţii şi toţi îi urmează”. Premerge în iubire, în curăţie, în apropierea de Dumnezeu”, după cum ne încredințează Părintele Dumitru Stăniloae.

În chip firesc Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cinstită drept ocrotitoare a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, ale cărei activități reprezintă ajutorul Maicii Domnului în toată lucrarea cea bună și împlinirea rugăciunilor și a mijlocirilor sale”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat chipurile unor femei alese din Vechiul Testament: „Începând cu Eva, apar chipuri de femei în toate momentele istoriei sacre care strălucesc prin purtarea lor  și se bucură de mult respect, cum au fost Sara, Rebeca, Lia, Rahela, proorocițele Miriam (sora lui Moise), Debora, Iail, Ana (mama lui Samuel), ori cele care prin curajul lor au salvat poporul de la pieire: Iudita, Iaela și Estera. Totodată, alături de Maica Domnului se așază duhovnicește și alte femei sfinte, cum a fost Elisabeta, rudenia sa și mama Sfântului Ioan Botezătorul, care o arată a fi „binecuvântată între femei” (Luca I, 42), după cum o numise și arhanghelul Gavriil”.

Chiriarhul Râmnicului a evocat apoi chipurile unor femei creștine, începând cu femeile mironosițe, care „biruind frica cu dragostea desăvârșită față de Domnul,  au mers să ungă trupul Lui cu miresme și învrednicindu-se de primirea veștii că Domnul a înviat, au devenit mărturisitoare în întreaga cetate”, apoi a unor sfinte și ale unor împărătese din istoria Imperiului Bizantin, dar și al doamnei Maria Brâncoveanu, pe care a numit-o „un model de jertfelnicie, de smerenie și demnitate”.

La final, Înaltprasfințitul Părinte Varsanufie le-a adresat femeilor creștine îndemnul de a  continua misiunea de slujire a lui Dumnezeu, a Bisericii și a semenilor, cu aceeași putere de jertfire și slujire”.

În continuare doamna Delia Zamfirescu a prezentat activitatea Asociaţiei din perioada anilor 1992-2022 și a propus vizionarea filmului realizat de doamnele Cristina Chirvasie și Grațiana Lăzărescu.

Momentul aniversar a prilejuit și evocarea personalității de excepție a Doamnei Maria Brâncoveanu, a cărei biografii și activitate au fost prezentate de doamna Iuliana Mateescu, Consilier Cultural II al Arhiepiscopiei Râmnicului.

 În cadrul evenimentului, a avut loc și vernisarea expoziției de ii tradiţionale din zona Olteniei de sub Munte din colecţia membrelor Ligii și a expoziției „Rostiri în culori” (pictură pe lemn), realizată de doamna Iuliana Neamu.

Alte articole despre: