Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciunea văduvei

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Dumnezeul meu, plăcut-a voii Tale celei nepătrunse de mintea omenească să-l ia la Tine pe soţul meu. Grea este crucea ce mi-ai dat-o să o port. La cine însă voi căuta scăpare, fără numai la Tine, Cel ce eşti Apărătorul şi sprijinul atotputernic al văduvelor şi Părintele cel Atotbun al orfanilor! Ajută-mi ca unei neputincioase, hrăneşte-mă ca pe o sărmană şi mă întăreşte a face întru toate voia Ta cea sfântă! În tine, Preabunule Stăpâne, pun toată încrederea mea, ascultă umilita mea rugăciune, pentru Fiul Tău cel Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos, cu Care împreună stăpâneşti în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: