Eşti aici

Rugăciuni

 • Rugăciunile de dimineață (audio)

  Rugăciunile de dimineață (audio) în lectura Părintelui Siluan Dumitru Scurtu

   
   
  16 Septembrie 2019
 • Rugăciunile de seară (audio)

  Rugăciunile de seară (audio) în lectura Părintelui Siluan Dumitru Scurtu

  16 Septembrie 2019
 • Rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmaşi

  Doamne, învaţă-mă să-Ţi cunosc mărirea şi bunătatea. Dă-mi inimă curată şi lesne iertătoare şi căinţă pentru supărările ce-am făcut altora. Fă să am dragoste creştinească şi să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca Ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău, pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjmaşul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica şi de se va rătăci, îl voi povăţui. Doamne, eu nu sunt decât om neputincios.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea copiilor pentru părinţi

  Doamne, cât este de bine
  Când e mama lângă mine,
  Doamne, cât este de rău
  Când nu-l văd pe tatăl meu.

  Tata, mama, mă iubesc,
  Pentru mine ei trudesc;
  Ţine-i Doamne Îndurate
  La mulţi ani cu sănătate,

  Fă-le parte tot de bine,
  Să poarte grijă de mine!
  Şi mereu cu harul Tău,
  Izbăveşte-i de cel rău.

  Ţine-i Doamne fericiţi,
  Pe părinţii mei iubiţi,
  Să mă poată creşte bine,
  Să se bucure de mine. Amin.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la icoana Sfinţilor Apostoli

  Sfinţilor Apostoli şi ucenici ai lui Dumnezeu, rugaţi-vă lui Hristos pentru noi.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune care se citeşte în fiecare post

  Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea unei soţii pentru soţul ei

  O, Doamne Preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ, părtaş sorţii mele şi sprijinul meu în timpul călăto­riei acestei vieţi. Fă să cunosc că el este cel ce îngrijeşte de mine şi să nu întristez zilele lui niciodată, nici să fiu nemulţumitoare către acela care, cu toate puterile sale mă îngrijeşte şi mă sprijineşte. Fă-mă supusă şi îndatoritoare, ca nu printr-o purtare necuviincioasă, să-i adaug la osteneli şi să-i amărăsc pâinea ce-o câştigă pentru mi­ne şi copiii săi.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la vreme de secetă şi foamete

  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea nevrednicului robului Tău. Întoarce-ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorâ cu foamete şi cu sete pe noi, oamenii şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să se aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre, ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la vreme de ispită

  Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, spre a le încerca ascultarea şi supunerea, Cel ce, de asemenea, ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngrozire şi cu grele suferinţe pe dreptul Iov, robul Tău, pentru ca şi mai lămurit să vădească virtuţile şi credinţa lui întru Tine, Cel ce ai dat îngăduinţă satanei să se apropie cu ispitire de Însuţi Fiul Tău, spre a-L îmbia şi a-L momi cu poftele şi deşertăciunile acestei lumi, pentru ca, înfrânt şi ruşinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „înapoia Me

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune pentru fraţi şi surori

  Doamne, Iisuse Hristoase, dul­cele nostru Mântuitor, Care ne-ai poruncit nouă, zicând: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi”, aprinde în întrea­ga mea fiinţă, focul sfânt al dra­gostei de Tine şi de aproapele meu, ca în toate să fac voia Ta. Doamne Sfinte, ţine şi pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea) în această dragoste sfântă, pururea. Dă-le lor înţe­lepciune, sănătate, viaţă bună şi Darul Tău Dumnezeiesc, ca să umble în căile Tale şi să facă cele bineplăcute Ţie.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea la icoana Sfântului Ioan Botezătorul

  Sfinte Ioane Botezătorule şi Înainte Mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la sfârşitul lucrului

  Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti plinirea tuturor bunătăţilor, Ţie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul ce mi-ai dat la lucrul meu acesta, pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi. Şi acum mă rog Ţie, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos. Umple de bucurie şi de veselie sufletul meu şi mă mântuieşte, ca un mult Milostiv şi de oameni iubitor. Amin.

  23 Iunie 2015

Pagini