Eşti aici

Rugăciuni

 • Rugăciune care se citeşte în fiecare post

  Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciunea unei soţii pentru soţul ei

  O, Doamne Preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ, părtaş sorţii mele şi sprijinul meu în timpul călăto­riei acestei vieţi. Fă să cunosc că el este cel ce îngrijeşte de mine şi să nu întristez zilele lui niciodată, nici să fiu nemulţumitoare către acela care, cu toate puterile sale mă îngrijeşte şi mă sprijineşte. Fă-mă supusă şi îndatoritoare, ca nu printr-o purtare necuviincioasă, să-i adaug la osteneli şi să-i amărăsc pâinea ce-o câştigă pentru mi­ne şi copiii săi.

  23 Iunie 2015
 • Rugăciune la vreme de secetă şi foamete

  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea nevrednicului robului Tău. Întoarce-ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorâ cu foamete şi cu sete pe noi, oamenii şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să se aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre, ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  23 Iunie 2015

Pagini