Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Duh luminează și sfințește sufletele noastre, întocmai cum a luminat pe Sfinții Apostoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești"

4 Iunie 2023 / Viața Eparhiei

„Sfântul Duh este Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. El este „sorocul făgăduinței și împlinirea nădejdii", este „împreună-veșnic", „de o ființă cu Tatăl și cu Fiul". Sfântul Duh luminează și sfințește sufletele noastre, întocmai cum a luminat pe Sfinții Apostoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești. Este Duhul Adevărului, Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat că „Duhul Sfânt actualizează lucrarea Mântuitorului Hristos, făcându-L prezent în inimile noastre, „fiindcă - arată Sfântul Simeon Noul Teolog - Duhul nu ne e dat altfel decât prin răstignire și moarte de bunăvoie pentru lume”. El coboară şi Se odihneşte de la Cinzecime, într-o Cinzecime permanentă, peste adunarea celor care, prin psalmi, imne, procesiuni, gesturi mistagogice, venerarea Sfintelor Icoane preamăresc pe Creatorul cerului şi al pământului, „pe Fiul Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu” şi pe Duhul Cel viu şi dătător de viaţă, formând astfel Biserica.

Una dintre cântările Utreniei acestui Praznic arată că „Duhul Sfânt este Lumină și Viață și Izvor viu, înțeles cu mintea. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate; Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucrător, împărțitor de daruri; prin care toți proorocii și dumnezeieștii apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat: Uimitoare auzire, neobișnuită priveliște, foc care se împarte spre dăruirea de haruri". El face adunarea credincioșilor uniți în credință să treacă permanent de la moarte la viaţă, revelându-i profunzimile înţelepciunii şi milostivirii lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune că omul este înnoit prin venirea Duhului Sfânt și începe o nouă viață, în și pentru Hristos, prin înveșmântarea Duhului, aducându-se în întregime jertfă în Dumnezeu cu sufletul și cu trupul. Hristos cel Înviat trimite Duhul Său cel Sfânt să ungă şi să consacre pe cei ce cred, pentru a-i face părtaşi la Paştele, moartea şi Învierea Sa, ca membri ai Trupului Său tainic, iar Tatăl Însuşi aduce prin Duhul Său la cunoaşterea desăvârşită a adevărului, adică la unirea Tatălui cu Fiul şi Cuvântul Său, pe cei ce încep să creadă.

Prin Duhul Sfânt, învață Sfântul Sineon Noul Teolog, se dobândește cunoștința Sfintei Treimi: „deoarece au ca Învățător pe Duhul și, luminați de lumina Acestuia (a Duhului), privesc pe Fiul, văd pe Tatăl și se închină Treimii Persoanelor, Dumnezeului Celui Unul, Care prin fire este Unul în chip negrăit”.

Dumnezeiescul Duh continuă să se sălășluiască și în sufletele tuturor celor care cred cu adevărat în Fiul, călăuzindu-i către lumină, pace și viață veșnică și „dacă vom câştiga în însăşi inima noastră sfinţenia Duhului Sfânt, dacă vom pune în vasul nostru comoara aceasta cerească şi dacă vom aşeza o ireproşabilă rânduială în toate, prin harul lui Dumnezeu, ne vom învrednici de bucuria bunătăţilor veşnice împreună cu Hristos în vecii vecilor", spune Sfântul Macarie Egipteanul.

Să ne învrednicim a fi vrednici purtători ai darurilor Sfântului Duh, spre întărirea credinţei și spre a fi purtători de Lumină, pentru a vedea lumina cea neînserată a Împărăției lui Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: