Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Invitația Împăratului, chemarea lui Dumnezeu, trebuie să aprindă în suflet dragostea pentru cele dumnezeiești”

29 Ianuarie / Viața Eparhiei

„Chemarea Împăratului la nuntă se adresează tuturor, însă avem datoria de a păstra frumusețea hainei, care este curățenia sufletească și înstrăinarea de patimi. Chemarea la nuntă a fost adresată, mai întâi, prietenilor Împăratului și, de aceea, nimic altceva nu putea fi prioritar în viața celor pe care îi cinstea Împăratul ca prieteni ai Săi, decât împreună-șederea la masa Stăpânului, care este o icoană a Împărăției veșnice a Cerurilor”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 28 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a precizat că „Invitația Împăratului, chemarea lui Dumnezeu, trebuie să aprindă în suflet dragostea pentru cele dumnezeiești însă, din păcate, mulți dintre cei chemați au arătat că sunt preocupați mai mult de cele materiale (de țarină, de negustorie), decât de cele duhovnicești, nesocotind atât chemarea, cât și pregătirea hainei de nuntă.

Înțelegem faptul că această chemare așază în lumină dragostea lui Dumnezeu, „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Timotei II, 4), dar și disponibilitatea omului de a răspunde iubirii și chemării lui Dumnezeu la nuntă, la cina cerească, unde, de altfel, omul nu poate merge oricum, ci purtând haina curată de nuntă, care poate străluci doar prin lumina harului lui Dumnezeu. Această pregătire, curățenie sufletească, este esenţială în planul lui Dumnezeu de realizare a unei vieţi virtuoase, care să ne călăuzească spre Împărăţia lui Dumnezeu, spre frumuseţea veacului viitor şi statornic.

În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul învață că „pregătirea este înstrăinarea de patimi; iar chemarea, apropierea sinceră de Dumnezeu prin virtuţi. Sau iarăşi, pregătirea este strălucirea ce vine în cei vrednici prin virtuţi, iar chemarea, primirea harului îndumnezeitor prin cunoştinţa adevărată. Aşa vom putea avea „totdeauna hainele albe”, după cum s-a scris (Eccl. IX, 8), adică purtările strălucitoare prin virtuţi şi străvezii, neavând nici un semn al întunericului”.

Grija pentru a păstra strălucirea hainei de nuntă trebuie să fie permanentă, pentru că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „străduința diavolului aceasta este: să depărteze și să abată mintea de la Dumnezeu și s-o atragă la grijile și plăcerile lumești”. De aceea, continuă Sfântul Ioan Hrisostom, „lupta sufletului este să nu despartă mintea de Dumnezeu și să n-o ducă la împreunarea și acordul cu cugetările necurate”.

În felul acesta ne pregătim pentru întâlnirea cu Mirele Ceresc, pentru a intra în cămara de nuntă, pătrunși fiind de strălucirea harului dumnezeiesc, care face posibilă o creștere neîncetată a noastră, într-un dinamism al desăvârșirii și mântuirii în Hristos, care este privit drept o trecere permanentă de la păcat și moarte, la înviere și viață”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: