Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Ierarh Calinic a descoperit frumusețea omului năzuitor spre Dumnezeu”

11 Aprilie 2021 / Viața Eparhiei

„Monah cu vocaţie deosebită, crescut în duhul călugăresc al stareţilor sfinți, Paisie Velicicovschi şi Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Sfântul Calinic, atât în perioada stăreției sale la Cernica, cât și ca şi episcop de Râmnic s-a dovedit a fi un rugător neobosit”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 11 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ctitorul și ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.
Cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale pe care Sfântul Ierarh Calinic a ctitorit-o între anii 1852-1867, după ce catedrala veche fusese mistuită de incendiul ce a cuprins municipiul Râmnicu-Vâlcea în primăvara anului 1847.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor care au participat la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat: „Pentru a se uni cu Dumnezeu omul trebuie să se sfinţească. Virtuţile Sfântului Calinic reprezintă dovezi despre lucrarea harului dumnezeiesc în viața sfântului, mărturii asupra stării de despătimire şi iluminării sale.  Se apropie, așadar, de Dumnezeu, cel care s-a curăţit prin virtute de patimi şi s-a lipit, prin rugăciune stăruitoare şi curată, de Dumnezeu, ajungând prin ele la deplină încredinţare şi la gustarea bunătăţilor viitoare. S-a așezat duhovnicește sub povățuirea părinților care uceniciseră lângă Sfântul Paisie Velicovscki, lângă starețul Gheorghe de Căldărușani, însă a cunoscut și călugări isihaşti de la Sfântul Munte, care, nevoindu-se cu rugăciunea neîncetată, au ajuns la vederea Luminii dumnezeieşti.
Preocuparea sa pentru viaţa duhovnicească, pentru viaţa lăuntrică, nu l-a oprit să aibă o la fel de bogată activitate exterioară, atât în domeniul cultural, cât şi administrativ: pe cheltuiala sa a întemeiat o tipografie la Râmnic, în care a tipărit numeroase cărţi de învăţătură şi de rugăciune, a ctitorit o serie de mănăstiri, Centrul eparhial şi Catedrala Arhiepiscopală, a reorganizat Seminarul şi a înfiinţat mai multe şcoli.
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului-Noul Severin, este reprezentatul spiritualităţii filocalice româneşti care a reuşit să îmbine exemplar, după modelul Sfinților Părinți, rugăciunea cu rucodelia și filantropia. 
Rămâne un adevărat Părinte filocalic care întru toate a cultivat frumusețea omului năzuitor spre Dumnezeu, frumusețea culturii, frumusețea de Dincolo, educându-ne spre Împărăția cea neînserată a lui Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: