Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciunea copiilor la moartea unuia dintre părinţi

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne, Doamne, Cel ce ai ascultat tânguirea lui Iosif, care la moartea lui Iacob a căzut pe faţa tatălui său şi l-a plâns şi l-a sărutat, asemenea şi Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce şi în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea alăturea stând şi a zis Maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău!”, iar după aceea a zis şi ucenicului: „Iată mama ta!”. Însuţi, întru tot Bunule Stăpâne, caută din ceruri şi vezi jalea şi durerea ce mi-au cuprins astăzi inima şi sufletul. Îndură-te de mine, robul Tău, şi primeşte rugăciunea ce-Ţi înalţă fiul care şi-a pierdut pe tatăl său preaiubit (pe mama sa preaiubită) şi iartă-i lui (ei), şi dezleagă-i toate greşelile cele de voie sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul şi toate câte ca un om în această viaţă a săvârşit. Ascultă, milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care tatăl său (mama sa) l-a povăţuit şi l-a deprins ca, în restrişte şi în necazuri, către Tine şi cu credinţă tare să-şi ridice ochii şi să-şi deschidă gura. Milostiveşte-Te, Doamne, şi dă sufletul tatălui meu (mamei mele) odihna cea bună şi fă-l pe el (fă-o pe ea) părtaş (părtaşă) bunătăţilor celor veşnice, aşezându-l (o) cu drepţii în curţile Tale, că binecuvântat şi preaslăvit eşti în vecii vecilor. Amin.

Alte articole despre: