Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune pentru vrăjmaşi

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, Care de bună voie ai primit moartea pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc şi ca un mieluşel fără de glas împotriva celui ce-l înjunghie, aşa nu Ţi-ai deschis gura, căci pe cruce fiind răstignit între cei doi tâlhari şi batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Ţi-ai ridicat ochii şi cu bunătate Te-ai rugat: „Părinte! Iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”. Tu, Doamne, ne-ai învăţat să nu stăm împotriva celui rău şi ai zis: „De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarce-i şi pe cel stâng”. Asemenea Tu ne-ai poruncit: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Părintelui vostru cel din ceruri, căci El răsare soarele Său peste cei buni şi peste cei răi, şi plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. Tu Însuţi întru tot bunule împărate, caută la mine nevrednicul robul Tău, şi dă-mi tărie, ca să nu mă mânii împotriva vrăjmaşului meu şi să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci „numai al Meu este a răzbuna”, grăieşte Domnul, iar nouă, făpturilor celor după chipul şi asemănarea Ta, ne-ai poruncit Tu Însuţi „ca să nu apună soarele peste mânia voastră”, şi daruri la sfintele Tale altare să nu aducem până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei în neînţelegeri cu noi! Tu deci, Care în luminoasa şi sfânta rugăciune „Tatăl nostru” ne înveţi să ne rugăm zicând: „Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, ajută-mi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine celor ce mă urăsc, celor ce mă vatămă şi celor ce mă prigonesc. Dă-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea, ca să Te cunoască pe Tine şi poruncile Tale, curăţeşte-le inima şi o mlădie, ca să-şi vadă greşalele şi să se căiască de nedreptăţile lor ! Nu-i lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire şi în păcat! Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă şi să se mântuiască şi să fie întru împărăţia Ta! Iar mie, Stăpâne, dăruieşte-mi duhul curăţiei, al  gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, pentru ca în pace şi cu bucurie să grăiesc către Tine unele  ca acestea: „Iartă-ne nouă greşelile, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Amin.

Alte articole despre: