Eşti aici

Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Râmnicului

12 Octombrie 2016 / Învățământ

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, profesorii de religie de la şcolile din judeţului Vâlcea s-au întrunit marți, 11 octombrie, în şedinţă de lucru în sala „Iosif Episcopul” din cadrul Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic”.

Alături de profesori la întâlnirea a participat pr. Cristian Bănuță, consilier la Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, prof. Romeo Popescu, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, invitat fiind domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, inspector general la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Pe ordinea de zi a lucrărilor au fost dezbătute mai  multe de aspecte privind buna desfăşurare a orei de religie, colaborarea profesorilor cu preoţii din parohii, prezentarea proiectelor pentru anul şcolar în curs şi a concursurilor şi competiţiilor ce vor avea loc în perioada următoare. De asemenea, s-a discutat despre continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor dintre unităţile şcolare cu parohiile, instituţiile, asociaţiile şi centre educaţionale din judeţ.

Cuvântul de binecuvântare adresat părinților profesori, doamnelor și domnilor profesori de religie de către  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a întărit în conștiințele acestora datoria de a împărtăși cuvântul Evangheliei în sufletele copiilor, îndemnându-i totodată să identifice cele mai potrivite mijloace pentru prezentarea într-o formă accesibilă a învățăturii creștine. Părintele Arhiepiscop a subliniat și faptul că în predarea religiei trebuie realizat un echilibru între aspectul informativ și cel formativ al disciplinei ca și materie de studiu. În acest sens, profesorul de religie trebuie să devină el însuși un model de viețuire creștină atât pentru elevi cât și pentru colegii din cancelarie, trebuie să adauge culturii teologice pe care și-a însușit-o în perioada studiilor și modul în care anumite probleme care țin de viața bisericească sunt reflectate în noile scrieri teologice, pentru ca în felul acesta să poată fi cu adevărat un misionar în școală. Cultura spirituală necesită și trăirea învățăturii prin participarea la viața liturgică a comunității parohiale de care aparține școala, pentru că numai prin exemplul personal profesorul îşi poate pune amprenta pe cristalizarea şi cizelarea personalităţii copilului.  Copilul care învață religia povestește bunicilor și părinților episoadele biblice pe care le descoperă, redă poeziile și povestioarele cu caracter moralizator și, nu de puține ori, își determină părinții și frații să meargă împreună la Sfânta Liturghie, a subliniat Înaltpreasfinția Sa, îndemnând ca parteneriatele dintre Biserică și Școală să nu fie formale ci să se desfășoare în jurul unor activități catehetice care să-i atragă și să-i bucure pe copii.

Domnul prof. Romeo Popescu a prezentat rezultatele obținute de către elevii din județul Vâlcea la olimpiadele și concursurile județene, interjudețene și naționale la care au participat, evidențiind proiectele profesorilor de religie care au fost apreciate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Invitat la consfătuire, domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, inspector general la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, a apreciat implicarea profesorilor din Vâlcea în organizarea și desfășurarea a numeroase concursuri și evenimente  care pun în valoare cunoștințele și deprinderile copiilor, remarcând totodată și interesul doamnelor și domnilor profesori pentru formarea continuă și perfecționarea în utilizarea unor mijloace moderne de predare a disciplinei religie.

Tot în cadrul întâlnirii, Părintele Consilier Cristian Bănuță a prezentat aspecte referitoare la înființarea și funcționarea celor două programe de After School în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, programul de burse instituite de către Arhiepiscopia Râmnicului,  acordarea de rechizite școlare la începutul acestui an copiilor aflați în risc de abandon școlar datorită situațiilor economice precare a familiilor din care provin. Pentru implicarea tinerilor în proiectele educative, culturale și social-filantropice desfășurate în Arhiepiscopia Râmnicului, Părintele Consilier a propus reorganizarea organizațiilor de tineri și intensificarea colaborării cu alte organizații cu scop educativ și social din județ. Susținerea procesului educativ se realizează și prin implicarea Arhiepiscopiei Râmnicului în reabilitarea unor spații de învățământ, organizarea unor tabere și pelerinaje pentru copii, organizarea de concursuri școlare pe teme religioase la nivel de parohii.

În partea finală a întâlnirii, doamnele și domnii profesori de religie au prezentat noi propuneri pentru activitățile extra-școlare ce urmează a fi implementate în anul școlar în curs.

Alte articole despre: