Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit Capela „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Parohia Ciorăști

28 Mai 2023 / Viața Eparhiei

„Cultul creştin este o vastă proclamare a credinţei. Slujbele sunt pline de o teologie implicită accesibilă credincioşilor sub povăţuirea Duhului Sfânt prin însăşi celebrarea lor în Biserică. Exactitatea cuvintelor folosite şi a imaginilor poetice, adevărul simbolurilor şi al sfintelor icoane sunt permanent însufleţite de energiile Duhului Sfânt”, a accentuat Înatpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 28 mai, la Parohia Ciorăști din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, unde a sfințit noua capelă, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat, de asemenea, faptul că „lucrarea de sfințire a omului se săvârșește în întreaga sa viață. Omul, chip al Dumnezeu, aspiră spre absolut, spre comuniunea cu Dumnezeu, aspirație în care omul oferă darurile sale lui Hristos și se deschide deplinei acţiuni a puterii dumnezeieşti, în ambianţa credinţei Bisericii, câmpul de lucrare al Duhului lui Hristos. Credința mărturisită de Biserică este atât un dar, însă și un răspuns al fiecărei persoane în parte, printr-o atitudine de încredere smerită și plină de bucurie în fața tainei: „În har ați fost mântuiți, prin credință,  ... darul lui Dumnezeu” (Efeseni II, 8) și, de aceea, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel „păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi“ (Efeseni IV, 3-6).

Credinţa Bisericii ţine de fidelitatea faţă de Sfânta Scriptură şi faţă de Sfânta Tradiţie, iar unitatea credinței ortodoxe este expresia unității Bisericii, care, scria Părintele Dumitru Stăniloae, se manifestă „prin unitatea ei în toate cele trei laturi: în dogme, care exprimă în noțiuni și cuvinte credința în prezența lui Hristos în Biserică, în cult, care prin tainele ce le cuprinde comunică lucrarea lui Hristos prezent în ea, și în lucrarea ierarhiei săvârșitoare a tainelor și propovăduitoare a credinței în prezența lucrătoare a lui Hristos în Biserică”.

Prin mărturisirea dreptei credinţe şi prin harul Sfântului Duh primit prin Sfintele Taine, Hristos locuieşte în inimile celor botezaţi (cf. Efeseni III, 17-18) şi îi pregăteşte pentru învierea cea de obşte şi pentru viaţa veşnică (cf. Romani VI, 22-23; Ioan VI, 40.47)”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Capela cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a construită între anii 2022-2023, prin implicarea domnului Ion Stelea și a părintelui paroh Viorel Stoicănescu, cărora Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, le-a conferit distincții de vrednicie.

Alte articole despre: