Eşti aici

Lansarea Colecţiei omagiale „Primul Război Mondial şi Marea Unire a Românilor''

23 Februarie / Cultural

Colecţia omagială "Primul Război Mondial şi Marea Unire a Românilor", apărută la Editura Universitaria, a fost lansată, joi, 23 februarie, la Râmnicu-Vâlcea. Iniţiatorul şi coordonatorul proiectului a fost istoricul Eugen Petrescu, director fondator al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa" al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria".

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sala Gherasim Arhiepiscopul din cadrul Așezământului Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.

„Primul Război Mondial şi Marea Unire a Românilor" cuprinde studii şi articole istorice, documente, interviuri, însumând peste 4.400 de pagini, consacrate unor evenimente memorabile: intrarea României în Primul Război Mondial în 1916, luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz din 1917, Marea Unire a Românilor din 1918, participarea Armatei Române la campania împotriva bolşevismului din Ungaria, Tratatul de Pace cu Ungaria de la Trianon din 1920 şi Încoronarea Regală din 1922.

În deschiderate sesiunii festive, moderată de prof. univ. dr. Tudor Rățoi , a fost prezentat mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie care a apreciat colecția drept „o lucrare monumentală pentru cinstirea eroilor neamului”.

Totodată, Chiriarhul Râmnicului a subliniat că „Marea Unire reprezenta împlinirea visului de secole al românilor, un vis spre unire și libertate, care a urmat unui întreg proces istoric. Năzuința în unitatea națională a străbătut conștiința românească mai bine de jumătate de mileniu, începând cu întemeierea statelor românești și până la momentul împlinirii visului de veacuri al românilor: Unirea. Secole de-a rândul, credința, limba română și conștiința apartenenței la același Neam au fost factorii care au slujit acestor aspirații.

Ideea unității de Neam și de credință a românilor era evidentă la începutul secolului al XX-lea în întreg spațiul european, însă realizarea acesteia implica luarea unor hotărâri și organizarea întregului cadru legislativ, militar și logistic, care să permită participarea României la Primul Război Mondial. Perioada înfăptuirii Marii Uniri a fost o istorie a jertfei şi a biruinţei tuturor acelora care, prin devotament şi sacrificiu, au contribuit la înfăptuirea unității de neam, iar ulterior au apărat integritatea şi libertatea ţării, deopotrivă cu afirmarea demnității naţionale a României.

Eroii rămân repere ale curajului și asumării suferinței spre dobândirea biruinței și, de aceea, ei au fost cinstiți și pomeniți în mod neîntrerupt de către Biserică ca cei care s-au jertfit pentru neamul românesc, înțelegând că libertatea şi unitatea sunt daruri de la Dumnezeu, daruri care însă trebuie păstrate și apărate adesea în istorie.

Cele șase volume reunesc studiile unor academicieni, cercetători ai Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, profesori ai mai multor Universități din țară, istorici și oameni de cultură care, împreună, oferă o impresionantă mărturie asupra eroismului și jertfei celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil, asupra contextului politic, prin evocarea tenacității liderilor și elitelor românești care au contribuit la realizarea acestui vis de secole al poporului român și, nu în ultimul rând, al tuturor acelora care au apărat demnitatea și integritatea poporului român.

Multe dintre aceste studii au fost prezentate în cadrul unor conferințe și manifestări academice organizate la împlinirea a 100 de ani de la Intrarea României în Războiul Reîntregirii Neamului (1916), de la marile bătălii de la Mărăști-Măreșești – Oituz (1917), de la făurirea României Mari (1918), de la campania Armatei Române în Ungaria – faza finală a Războiului (1919), de la semnarea Tratatului de pace de la Trianon (1920) și de la încoronarea suveranilor României Mari (1922), fapt pentru care aceste evenimente au fost așezate în titlurile cărților pe care ni le oferă istoricul Eugen Petrescu și colaboratorii săi.

În urma tuturor acestor evenimente, urmate de poate cele mai importante decizii care fost luate de elitele politice, România a fost întreagă și mare, împlinind cu adevărat visul de veacuri al românilor, care a răsunat în inimile și mințile tuturor”.

În continuare au susținut alocuțiuni privitoare la operă Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti,  Gl. mr. (rtg) Grigore Buciu, Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr și Prof. univ. dr. Corvin Lupu.

Alte articole despre: