Eşti aici

A XX-a Sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale şi Premoderne „Sfântul Antim Ivireanul”

25 Septembrie 2022 / Cultural

Duminică, 25 septembrie, Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Așezământului „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” a găzduit cea de-a XX-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale şi Premoderne. Sesiunea este organizată de Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Fundația Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”, Primăria Râmnicului, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” și Forumul Cultural al Râmnicului.

În debutul manifestării, Părintele Consilier Constantin Olariu a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, subliniind că „lucrările celei de-a XX-a Sesiuni de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premodernă ”Sfântul Antim Ivireanul”, constituie un binecuvântat prilej de a privi la viața pilduitoare și la activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, căruia i-au fost închinate numeroase volume, studii și cercetări lingvistice care reliefează aspectele faptelor sale. 

Râvna ilustrului ierarh cărturar a fost mare, însă, în egală măsură, şi mâhnirea sa cu privire la realităţile vieţii sociale decăzute a poporului român. De aceea, întreaga sa osteneală a fost îndreptată spre tipărirea de cărţi liturgice şi duhovniceşti în limba română, pentru ca astfel oricine participa la sfintele slujbe să cunoască şi să înţeleagă rostul vieţii sale pe pământ, dar şi pentru ca să vină întru ajutorul slujitorilor Bisericii.

Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul a fost unul dintre cei mai erudiţi ierarhi ai secolului al XVIII-lea, iar prin cărţile sale tipărite a ajutat neamul românesc cu care s-a identificat pe toate planurile. Tipăriturile sale cuprind o mare diversitate: cărţi de slujbă, cărţi biblice, cărţi de învăţătură pentru preoţi şi popor, lucrări de filosofie, de o mare valoare, cu gravuri create de el însuşi, care au îmbogăţit literatura clasică şi grafică de carte veche românească.

Original în modul de exprimare a predicilor sau a îndemnurilor sale morale, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a contribuit la formarea conștiinței de neam care nu se putea împlini decât prin credință și cultură, iar această legătură a fost afirmată în secolele următoare prin activitatea ierarhilor și a preoților cărturari.

Scrierile sale poartă pecetea limbajului și a formulărilor specifice vremii, însă își păstrează actualitatea prin profunzimea mesajului teologic care a constituit sursa inspirației pentru numeroasele cercetări, colocvii, simpozioane și întâlniri științifice. Între acestea se remarcă activitatea Centrului de Studii Medievale și Premodernă „Sfântul Antim Ivireanul”, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Ioan St. Lazăr.

Interesul pentru cunoașterea vieții și activității Sfântului Antim Ivireanul și a operei sale oratorice a fost o constantă a cercetării din ultima perioadă, iar organizarea celei de-a XX-a Sesiuni de comunicări a Centrului de Studii Medievale stă mărturie în acest sens”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

În cadrul Secțiunii „Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală”, au susținut comunicări:

- Prof. Dr. Ioan St. Lazăr, președinte executiv al  Fundației Culturale „Sf. Antim Ivireanul”;
- Pr. Prof. Univ. Dr. Jan Nicolae (Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia), Omiletica mariologică a Sfântului Antim Ivireanul, Didahia la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. „Ușa cea de gând a vieții” contemplată cu „ochii cei de gând ai prorociei”;
Arhim. Dr. Policarp Chițulescu, director al Bibliotecii Sfântului Sinod, O analiză comparativă a textului grec și arab din Liturghierul tipărit la Snagov în 1701;
Protosinghel Antim Motorga, starețul Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” din Suiești, Tomul Bucuriei (Tomos haras) – o tipăritură antimiană cu valoare spirituală și istorică deosebită;
Arhim. drd. Mihail Stanciu, O semnătură olografă a Sfântului Antim Ivireanul pe „Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie” (1713) din colecția Bibliotecii Academiei Române;
Protosinghel Dr. Gamaliel Sima, Schitul Recea din Arhiepiscopia Buzăului, Sfântul Antim Ivireanul – cetățean ceresc;
Prof. Nicolae Daneș, Relații juridice între Episcopia Râmnicului și moșia Mihăești în vremea episcopului Antim Ivireanul.

 

Alte articole despre: