Eşti aici

Întâlnirile duhovnicești de la Biserica „Toți Sfinții”

9 Octombrie 2020 / Cultural

O nouă întâlnire duhovnicească a avut loc vineri, 9 octombrie la Biserica „Toți Sfinții” din Râmnicu-Vâlcea.

„Prin credința aprinsă de har și prin dorința personală de desăvârsire, credinciosul găsește în Biserică izvorul nesecat de har și permanenta milă a lui Dumnezeu. Găsește, de asemenea, cuvânt de învățătură despre tainele și Împărăția lui Dumnezeu, despre lucrarea răscumpărării sale de către Dumnezeu, taină care a fost chiar și îngerilor descoperită tot prin Biserică”, a subliniat părintele Constantin Cârstea în debutul manifestării duhovnicești.
A fost subliniată, totodată, ideea că în această perioadă este nevoie de rugăciune, de întărirea în credință și de apropierea de Dumnezeu, Izvorul vieții.
„Observăm cât de fragilă este viața omului pe pământ și cât de mare este nevoia de a păstra permanent legătura cu Creatorul. De aceea trebuie să transformâm acastă perioadă de criză într-o perioadă de sporire a dragostei față de Dumnezeu și a compasiunii față de semeni. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu întristează pe nimeni şi nu se întristează pentru cele vremelnice, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar când începe cineva să simtă cu îmbelșugare dragostea lui Dumnezeu, începe să iubească și pe aproapele său întru simțirea duhului”, după cum învăța Diadoh al Foticeei”, a precizat doamna prof. Luciana Vlad.

Alte articole despre: