Eşti aici

Slujire arhierească în Parohia Foleștii de Sus

8 Noiembrie 2016 / Viața Eparhiei

Marți, 8 noiembrie, în ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din satul Bălțățeni, filie a Parohiei Foleștii de Sus, Protopopiatul Horezu.

Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de preoții slujitori, reprezentanții autorităților locale și enoriașii care s-au bucurat duhovnicește la hramul bisericii satului Bălțățeni.

În cuvântul de învățătură împărtășit credincioșilor, Părintele Arhiepiscop a subliniat că „în această zi facem pomenirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a celor care sunt numiți apărătorii și vestitorii dreptății și puterii lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este vestitor al dreptății pentru că la sfârșitul timpurilor, după ce se va auzi vestea sa, toți morții vor învia și vor fi așezați după faptele pe care le-au săvârșit cu dreptate, iar Sfântul Arhanghel Gavriil este vestitor al milei lui Dumnezeu întrucât este cel care a revelat  împăcarea neamului omenesc cu Creatorul său.

În icoane, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat ca un ostaș care ține în mâna sa o sabie de foc, el fiind îngerul despre care se vorbește în Sfânta Scriptură că l-a așezat Dumnezeu ca să păzească drumul care duce către grădina Edenului. Sfântul Arhanghel Mihail este cel care veghează pentru dreptatea lui Dumnezeu în lume. Atunci când o parte din îngeri au căzut, Arhanghelul Mihail rostește cuvintele pe care le auzim și noi la Sfânta Liturghie „Să stăm bine, să stăm cu frică!”.

Sfântul Gavriil este arhanghelul Bunei-Vestiri, este cel care i-a descoperit Maicii Domnului că va lua în pântece și va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Îi vestește că a fost aleasă de Dumnezeu pentru  ca să-L nască pe Fiul Său, Cel Unul născut din Tatăl din veșnicie. Înainte vestise pe Zaharia, însă pentru că acesta se îndoise când se afla în altarul templului unde tămâia, tatăl Înaintemergătorului Domnului a primit semn că nu va vorbi până se vor împlini cuvintele pe care le-a spus. Tot Arhanghelul Gavriil este cel care o va vesti pe Maica Domnului că se va muta din viața aceasta vremelnică în viața cea veșnică. În icoane, el este reprezentat în haine preoțești, având în mână o floare de crin care simbolizează faptul că aduce în lume pacea lui Dumnezeu.

După învățătura dumnezeieștilor Părinți, îngerii, așa cum arată și Sfânta Scriptură, au fost creați înainte de lumea aceasta văzută, pentru că atunci când Moise spune la cartea Facerii „la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul”, se înțelege că a făcut lumea nevăzută și după aceea a făcut lumea văzută.

Sfinții Arhangheli sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru cei care le cer ajutorul, pentru cei care vin și se închină în bisericile care le-au fost închinate. Mai mult decât atât, fiecare om este însoțit de la botez de îngerul său păzitor care-l ocrotește pe el și care-l îndeamnă să săvârșească binele și să ocolească răul.

Ziua aceasta, în care ei sunt pomeniți, este pentru noi un prilej de a le cere ajutorul, de a le cere mijlocirea înaintea Tronului Preasfintei Treimi, pentru că în Rai îngerii Îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu cu cântări duhovnicești, așa cum L-au slăvit și atunci când El S-a născut în peștera Betleemului, în apropierea căreia păstorii au auzit glasuri de îngeri care Îl slăveau pe Dumnezeu.

Să avem și noi această convingere că ori de câte ori cerem ajutorul acestor sfinți care sunt vestitorii dreptății și ai milei lui Dumnezeu, Părintele Ceresc ascultă rugăciunile lor de mijlocire pe care le înalță pentru oameni”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: