Eşti aici

Slujire arhierească la hramul Mănăstirii Stânișoara

24 Iunie 2022 / Viața Eparhiei

„Scopul trimiterii Sfântului Ioan de către Dumnezeu a fost pregătirea poporului pentru primirea Mântuitorului Hristos: „A fost un om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin El" (Ioan I, 6-7)”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, vineri, 24 iunie, la hramul Mănăstirii Stânișoara.

„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost profețită de Proorocul Isaia care, vorbind despre el, îl numeşte: „Glasul celui ce strigă în pustie: gătiţi calea Domnului, drepte faceţi căile Lui" (Isaia XL, 3); de proorocul Maleahi: „Iata Eu trimit pe Îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe care îl căutați și Îngerul Legământului pe care îl doriți. Iată vine, zice Domnul Savaot" (Maleahi III, 1); și de Miheia, a cărui profeție este amintită de Mântuitorul Hristos: „El este acela despre care s-a scris: Iată, eu trimit înaintea feţei Tale pe îngerul meu, care îţi va pregăti calea înaintea Ta” (Matei XI, 11).

În chip profetic a fost vestită Nașterea Sfântului și de către arhanghelul Gavriil: „Acesta va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele maicii sale se va umple de Duh Sfânt, și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Și va merge înaintea Lui cu duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre fii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților, ca să gătească Domnului un popor pregătit" (Luca I, 15-17).

Sfântul Prooroc Ioan s-a născut în chip minunat din bătrânii părinți Zaharia, preot la templul din Ierusalim, și Elisabeta, verișoară a Sfintei Fecioara Maria, care au primit înștiințare de la înger că vor avea un copil, căruia să-i pună numele Ioan. Din cauza îndoielii sale că vor mai putea avea copii, Dumnezeu i-a luat preotului Zaharia darul vorbirii până în momentul tăierii împrejur a fiului său, când Zaharia a scris pe o tăbliță care să fie numele copilului său. Atunci, gura și limba i s-au deschis și a profețit despre fiul său: «Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să-I gătești căile Lui» (Luca I, 76).

Evlavia și multă nădejde a părinților săi, preotul Zaharia și Elisabeta, oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, descoperă Nașterea Sfântului Ioan ca rod al rugăciunilor și smereniei acestora.

El este sfeşnicul cu lucire de aurtrâmbiţă a adevărului, a dreptăţii şi virtuţii, cum este numit în cântările liturgice, dar și întruchipare a smereniei și a vieţii curate, a dar mai ales mijlocitorul rugăciunilor noastre către Preamilostivul Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: