Eşti aici

Sfânta Cuvioasă Parascheva – ocrotitoarea mănăstirilor Pătrunsa și Cozia Veche

13 Octombrie 2016 / Viața Eparhiei

La Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, mănăstirile Pătrunsa și Cozia Veche din Arhiepiscopia Râmnicului îmbracă haine de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi hramului.

Mănăstirea Pătrunsa este situată în comuna Bărbăteşti  şi a primit hramul Cuvioasa Parascheva, pentru a o cinsti pe ocrotitoare mamei ctitorului, episcopul Climent.

Acest schit a fost construit în 1740 de către Episcopul Climent al Râmnicului în amintirea faptului că aici a fost născut de mama sa Paraschiva Modoran din Pietrarii de Jos, fugară peste munte de frica unei invazii turceşti, adăpostindu-se la poalele muntelui Buila, în locul numit astăzi Pătrunsa.

Distrus în urma căderii unei stânci, este refăcut în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, de postelnicul Dumitru, protopopul Pietraru şi postelnicul Ion Bărbătescu, probabil urmaşi ai episcopului Climent.

Actuala construcţie datează din secolul al XIX-lea, pictura fiind realizată în stil brâncovenesc cu influenţe populare.

Viaţa monahală de aici este austeră şi binecuvântată de Dumnezeu cu multe bucurii duhovniceşti, iar cei care ajung aici pot simţi viaţa isihastă şi pot trăi cu adevărat clipe de înălţare duhovnicească.

Mănăstirea Cozia Veche sau ”Schitul de piatră”, situată la intrarea în defileul Oltului, la un kilometru nord de Mănăstirea Cozia, are hramul ”Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” şi "Cuvioasa Parascheva" şi se crede că ar fi ctitoria lui Radu, tatăl lui Mircea, la sfârşitul secolului al XIII-lea începutul secolului al XIV-lea.

Alte articole despre: