Eşti aici

„Sfânta Cuvioasă Parascheva a arătat că, prin virtuți și necontenită rugăciune, mintea omului se luminează spre înțelegerea celor nevăzute, iar inima îi este atrasă de iubirea lui Dumnezeu”

15 Octombrie 2023 / Viața Eparhiei

„Sufletul împodobit cu virtuți este asemenea unui locaș gata să-L primească pe Dumnezeu, iar Mântuitorul Hristos a făgăduit că: „dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi,  vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan XIV, 23). Această sălășluire a Sfintei Treimi așază în lumină virtuțile Sfintei Cuvioase Parascheva, care ne-a încredințat prin viețuirea sa aleasă, în feciorie și desăvârșită curăție, că aceia care nu își lipesc inima de bogățiile materiale din lumea aceasta doresc în mod firesc bogățiile cele veșnice”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii ocrotitoarei bisericii din cartierul Fețeni a municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre „adevărata comoară” a Sfintei Cuvioase Parascheva și a spus că „aceasta era în cer, motiv pentru care și inima ei tindea spre locul acela de Sus. Sfânta a arătat, cu multă delicatețe, că nu trebuie alergat după fapte mari și strălucitoare, ci numai după a-I plăcea lui Dumnezeu. Pentru a săvârși o faptă cu adevărat bună și plăcută lui Dumnezeu, avem nevoie să ne rugăm Celui Care a zis: „Fără Mine nu puteți face nimic!” (Ioan XV, 5), să-I cerem ajutorul, să ne întărească și să ne păzească nevătămați în buna ei săvârșire. Nimic nu ne împiedică să ajungem la viaţa desăvârşită.

Suntem și noi învăţaţi să ne curăţim viaţa și să dobândim ceea ce voieşte Dumnezeu să se împlinească în noi în chip neîmpiedicat, după asemănarea vieţuirii cereşti. Sfânta Cuvioasă Parascheva, până la trecerea hotarului de taină al vieții veșnice, a ales să trăiască în desăvârșită curățenie trupească și sufletească și ne încredințează că e cu putinţă ca acela care trăieşte pe pământ să facă totul ca şi cum ar fi în Împărăția Cerurilor.

Fiecare om hotărăște singur măsura cu care îl va judeca Dumnezeu și, de aceea, prin cuvintele psalmistului, să ne rugăm și noi: „Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea; încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele. Și, vezi, de este calea fărădelegii în mine, mă îndreptează pe calea cea veşnică” (Psalmi CXXXVIII, 23-24). Prin împlinirea voii lui Dumnezeu, exprimată în poruncile din Evanghelie, mintea omului se luminează spre înțelegerea celor nevăzute, iar inima îi este atrasă de iubirea lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: