Eşti aici

„Faptele credinței Sfinților Împărați Constantin și Elena au fost cunoscute în toată lumea prin libertatea pe care a oferit-o creștinilor de a-L mărturisi pe Dumnezeu”

22 Mai 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hurezi.

Sfinții Împărați Constantin și Elena au arătat multă râvnă şi pentru unitatea credinţei creştine: au ctitorit biserici și au transmis lumina credinței prin reformarea educației după principii creștine, prin organizarea instituțiilor de caritate și înnoirea sistemului legislativ.  La Sinodul I Ecumenic, organizat cu sprijinul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cuvântul evanghelic al rugăciunii lui Iisus «Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi», i-a așezat pe episcopii ortodocși în comuniunea credinței și, astfel, au mărturisit dreapta credință”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit obștii monahale și pelerinilor.

Sfântul Împărat Constantin a fost însă ajutat şi de evlavia şi râvna mamei sale Elena, care, mergând la Ierusalim pentru descoperirea locurilor sfinte din Evanghelii, a aflat locul Golgotei, al Sfântului Mormânt şi lemnul cinstitei Cruci şi a zidit cu împărătească dărnicie biserica Sfântului Mormânt, biserica din Betleem, pe cea din Nazaret şi alte sfinte locaşuri. A căutat să împlinească, cu responsabilitate și iubire jertfelnică, îndemnul Sfântului Apostol Pavel: «să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos» (Efeseni IV, 2-7)”, a reliefat Înaltpreasfinția Sa.

 

 

Alte articole despre: