Eşti aici

Sărbătorirea a doi ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului

8 Iunie 2016 / Viața Eparhiei

Arhiepiscopia Râmnicului s-a aflat în sărbătoare în data de 8 iunie, la împlinirea a doi ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului. 

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Rugăciunea și bucuria sărbătorii au reunit autorități de Stat centrale şi locale, reprezentanți ai  instituţiilor publice, slujitori ai sfintelor altare, viețuitori ai mănăstirilor, profesori și elevi ai Seminarului Teologic Sfântul Nicolae și credincioși care au dorit să se facă părtași bucuriei Înaltpreasfinției Sale și întregii Arhiepiscopii a Râmnicului.

După Sfânta Liturghie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului a săvârșit slujba de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Râmnicului şi Înaltpreasfinției Sale în cei doi ani de slujire. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt tuturor celor prezenți în care a evidențiat lucrarea pastoral-misionară, culturală și social-filantropică a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie arătând că: Acest pământ al Râmnicului a fost cultivat și iată, dă roade deja, datorită Înaltpreasfinției Sale care păstorește această Eparhie cu multă dragoste pentru binele ei, dar mai ales pentru zidirea sufletească și duhovnicească.

Din punct de vedere al activităților culturale, iubitor de cultură și de cult în același timp, Înaltpreasfinția Sa a împodobit Eparhia Râmnicului cu o mulțime de activități culturale, educaționale și spirituale. Editura „Praxis”, noua editură a Arhiepiscopiei Râmnicului, a publicat deja o mulțime de volume și își propune cultivarea sufletelor noastre prin carte, prin studiile publicate, prin CD-uri, prin DVD-uri care, de fapt, pe de o parte, reflectă viețile sfinților, iar pe de altă parte, activitatea Bisericii și activitatea Înaltpreasfinției Sale și a slujitorilor din această Eparhie. Cultura se împărtășește din cult, din cultul Bisericii și se fundamentează pentru veșnicie, tot prin cult. Activitățile culturale – și menționăm simpozioanele închinate sfinților din această Eparhie, conferințele, concertele de muzică religioasă, piesele de teatru religios, interpretate de Trupa Constantin Popian a Arhiepiscopiei Râmnicului, înființată de Înaltpreasfinția Sa – sunt împliniri care ne aduc nenumărate bucurii duhovnicești. Apar, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, revistele „Praxis” și „Martyria”, iar pe plan publicistic amintim de colaborarea și conlucrarea cu Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, prezidată de domnul Dinu Săraru, la apariția revistei „Clipa”.  De asemenea, un nou Centru al Conlucrării Bisericii cu Armata a fost înființat de Înaltpreasfinția Sa la Mănăstirea Dintr-un Lemn, iar rezultatele acestei conlucrări se observă în cuprinsul revistei „Misiunea”.

 O aplecare deosebită a avut Înaltpreasfinția Sa spre momentele închinate marelui poet-național Mihai Eminescu căruia, împreună cu oamenii de cultură, i-au închinat momente speciale și gesturi care să arate că Biserica, prin ierarhii săi, prin slujitorii săi, contribuie la păstrarea identității românești și la afirmarea culturii române în plan național și universal.

Crucea ierarhilor Râmnicului, din apropierea catedralei, simbolizează această frumoasă lucrare a ierarhilor, de la primul episcop, Maxim Brancovici, continuând cu Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, cu episcopii cărturari Damaschin, Climent, Chesarie, cu Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, cu lucrarea episcopului Iosif și a Înaltpreasfințitului Gherasim. Prin această cruce, Înaltpreasfinția Sa vrea să ne arate că orice ierarh al Râmnicului are de purtat o cruce, deloc ușoară, pentru că de la un episcop se așteaptă multă dăruire și multă jertfelnicie.

Din punct de vedere social-filantropic, Înaltpreasfinția Sa a fost ghidat după cuvintele Mântuitorului „Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi”. Milostivirea Înaltpreasfinției Sale spre oamenii săraci, spre copiii cu probleme materiale, spre oamenii care suferă, sunt bolnavi sau în singurătate, s-a concretizat în multe fapte ale milei creștine. Anul trecut, Arhiepiscopia Râmnicului, în zona Vaideeni, a suferit din cauza unor calamități naturale. Înaltpreasfinția Sa a implicat factorii responsabili din Arhiepiscopia Râmnicului, și nu numai, pentru a zidi case pentru sinistrați. În acest timp a ajutat mult săracii și bolnavii, studenții și elevii cu posibilități materiale reduse, oferindu-le burse, i-a ajutat pe cei bolnavi pentru a fi tratați în spitalele din țară și din străinătate. Cuvintele Domnului Hristos „Fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel ceresc milostiv este”, s-au concretizat cu prisosință în acești doi ani în faptele iubirii milostive ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Pe plan administrativ, observăm în curtea Centrului Eparhial și în întreaga Eparhie, că lucrurile vechi au fost restaurate, cele noi au fost păstrate și îmbunătățite și s-a dat o nouă înfățișare acestui Centru arhiepiscopal.

Catedrala în care ne aflăm, ocrotită de către Sfântul Ierarh Calinic, de către Sfântul Ierarh Nicolae și de către Sfântul Ierarh Nectarie, a primit, prin grija Înaltpreasfinției Sale, o nouă podoabă – Icoana Maicii Domnului Prodromița, pentru ca noi, plecându-ne genunchii în fața ei, să medităm la Athosul grecesc și românesc, dar mai ales să conștientizăm că Maica Domnului ne ocrotește pe toți și se milostivește spre toți și mijlocește înaintea Fiului Său pentru noi. Înaltpreasfinția Sa a dăruit și altor biserici icoane sfinte și a confecționat racle pentru sfintele moaște, pentru a înfrumuseța spiritual întreaga viață a Eparhiei și a ne face să înțelegem că noi suntem chemați să devenim sfinți, prin harul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin participarea la sfintele slujbe.

Înaltpreasfinția Sa a înnobilat Eparhia și cu noi mănăstiri, iar în frunte stă mănăstirea așezată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din satul Suiești, pe care a început-o în anul 2014, iar acum arată ca o mănăstire frumoasă, cu viețuitori care slăvesc pe Dumnezeu.

O Eparhie atât de bogată în sfinți și patrimoniu spiritual-cultural, păstorită de Înaltpreasfinția Sa, nu putea să crească altfel decât printr-o lucrare jertfelnică, plină de dăruire, de dragoste, încât adeseori Înaltpreasfinția Sa se află în mănăstiri, în parohii, pentru a impulsiona activitățile și, mai ales, pentru a coordona lucrările care se desfășoară atât pe plan liturgic cât și pe plan administrativ.

Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul făcut Arhiepiscopiei Râmnicului prin alegerea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie ca și arhipăstor al acestei Arhiepiscopii, precum și pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinției Sale.

Îi mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru că a lucrat cu mult zel și cu mult folos în acești doi ani, încât îl felicităm, cler și popor, pentru tot ceea ce a făcut spre binele Eparhiei și a păstoriților, spre slava lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul.

În cuvântul adresat celor care s-au făcut părtași sărbătoririi Înaltpreasfinției Sale, Părintele Arhiepiscop a mulțumit celor prezenți pentru dragostea care o arată Bisericii prin participarea la sfintele slujbe și a subliniat că „Dumnezeu, atunci când a creat lumea, a adus asupra omului nu doar suflare de viață, ci și această bucurie de a se întâlni cu El, de a vorbi cu El și, de altfel, în viața fiecărui om Dumnezeu aduce zile de bucurie.

Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt cel mai mare și cel mai prețios semn al dragostei Sale față de noi, însă zilele de bucurie pe care El le-a așezat în viața noastră, fie că este vorba de ziua de naștere sau de o zi care aduce aminte de un eveniment important din viața noastră, sunt zile care umplu sufletul nu numai de bucurii, ci și de împliniri.

În această zi, în mintea mea au fost episcopii Râmnicului, în sufletul meu pomenirea Înaltpreasfințitului Gherasim, păstor de suflete care a luptat în vremuri grele pentru a restaura mulțime de mănăstiri și de biserici din această Eparhie, dar și glasul blând, părintesc și plin de dragoste al patriarhului Teoctist, sau al duhovnicului meu, părintele Teofil de la Mănăstirea Slănic.

Atunci când vestești Evanghelia lui Hristos, așa cum ți s-a poruncit, Evanghelia aceasta prinde puteri atunci când tu o împlinești în fapte și de aceea am căutat ca faptele mele să împlinească ceea ce am făgăduit.

Arhiepiscopia Râmnicului este o Eparhie plină de sfințenie, prin mulțimea sfinților care sunt trecuți în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Bucuria mea desăvârșită, de când am venit în această Eparhie, a  fost marcată de două evenimente: primul constă în aducerea Icoanei făcătoare de minuni – replică a icoanei făcătoare de minuni de la Muntele Athos, de la Mănăstirea Prodromu, iar cel de-al doilea, care va avea loc în luna septembrie, urmare a deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a aproba trecerea în rândul sfinților din calendarul creștin a Sfinților Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu și a Sfinților Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara.

Este necesar să ne rugăm împreună în aceste vremuri care nu sunt niște vremuri ușor de trecut, vremuri în care unii dintre tinerii noștri pleacă să-și găsească un rost în afara granițelor statului nostru și satele noastre rămân pustii, în care mulți dintre cei care trăiesc la sate se confruntă cu multe provocări, în care găsim copii și tineri care au nevoie de sprijin pentru a se realiza în viață.

Vă mulțumesc tuturor pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat și pentru toată dragostea cu care m-ați înconjurat” a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Sărbătoarea a continuat în cadrul slujbei de sfințire a clădirii de birouri în care se desfășoară activitatea cancelariei eparhiale, refăcută la inițiativa Înaltpreasfinției Sale.

Alte articole despre: