Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Maica Domnului a fost aleasă spre a fi templu al Cuvântului lui Dumnezeu”

25 Martie / Viața Eparhiei

„Buna Vestire o găseşte pe Maica Domnului ca pe o mireasă a lui Dumnezeu, curată, fără prihană, înveșmântată în darurile duhovnicești ce izvorau din rugăciunea neîntreruptă şi supunerea faţă de Dumnezeu, încă din perioada şederii ei la Templul din Ierusalim, fiind gata de primirea spre zămislire şi naştere a Fiului lui Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Paraclisului Arhiepiscopal „Buna Vestire” din Râmnicu-Vâlcea. 

Înaltpreasfinția Sa a reliefat faptul că „încă de la început, Maica Domnului a fost plină de Duhul Sfânt şi a fost îmbrăcată cu putere de sus. Duhul Sfânt S-a pogorât peste ea potrivit cuvântului Domnului (Luca I, 35), curăţindu-o şi dându-i în acelaşi timp şi puterea de a primi Dumnezeirea Cuvântului şi puterea de a naşte.  Însă cu totul curată şi neîntinată este naşterea. Căci acolo unde suflă Duhul Sfânt, acolo e îndepărtată orice întinăciune.

Maica Domnului a fost aleasă prin planul cel negrăit al lui Dumnezeu, ca templu al Duhului Sfânt. În Isaia, cap. XLVI, proorocul a făcut aluzie mai întâi la Împăratul şi Fiul ei spunând că Duhul Sfânt e Cel Care a dat chip slavei sale; frumuseţea vederii Lui, din amândouă părţile, revărsarea harului prin buzele lui şi pogorârea înţelepciunii, ungerea bucuriei.  Prin lucrarea Duhului Sfânt în Fecioara Maria, Fiul S-a unit cu firea omenească prin Puterea Celui Preaînalt şi prin venirea Duhului Său (Matei I, 20). Arhanghelul îi descoperă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu chipul zămislirii lui Mesia: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca I, 35). Explicând această dogmă soteriologică, Sfântul Simeon Noul Teolog ne încredinţează că „împreună cu cuvântul (arhanghelului), a intrat întreg Cuvântul ipostatic şi de o fiinţă a lui Dumnezeu şi Tatălui în pântecele Fecioarei şi prin venirea şi împreună lucrarea Sfântului Său Duh”. De aceea, Biserica învață că momentul Bunei Vestiri este „începutul mântuirii noastre”, este plinirea vremii pentru împlinirea planului de mântuire a întregului neam omenesc”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: