Eşti aici

„Smerenia ascultării Domnului a deschis cerurile, Dumnezeu-Tatăl a mărturisit iubirea faţă de Fiul Său, iar Duhul Sfânt S-a coborât în chip văzut peste Fiul”

6 Ianuarie 2022 / Viața Eparhiei

„Dumnezeirea în cele Trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, S-a arătat la Râul Iordan”, a fost cuvântul pe care Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, l-a așezat în inimile celor care au participat la Sfânta Liturghie și la slujba Aghesmei Mari ce au fost săvârșite la Altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „sărbătoarea aceasta se numește „Epifanie”, „Arătarea Sfintei Treimi”. Sfântul Ioan Gură de Aur arăta că „Domnul nu S-a făcut cunoscut tuturor când S-a născut, ci când S-a botezat”.
Dumnezeu Se descoperise în Vechiul Testament prin lumină şi slavă. După cuvântul Sfântului Evanghelist Matei, „a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine Nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat” (Matei III, 13-15).
Mântuitorul Hristos S-a făcut nouă pildă a smereniei și a intrat în adâncimea apelor Iordanului, însă „nu S-a botezat ca unul care se pocăieşte, ci ca unul curăţitor de păcate şi sfinţitor de ape”, după cum arăta Sfântul Chiril al Alexandriei. Sfântul Grigorie Palama reliefa, de fapt, că „prin iconomia Întrupării Sale, Dumnezeu a transformat cu exces de înţelepciune şi iubire de oameni în mai bine alunecările noastre învăţându-ne să fim smeriţi, pentru că din smerenie vine mântuirea noastră”. 
Smerenia ascultării Domnului a deschis cerurile, Dumnezeu-Tatăl a mărturisit iubirea faţă de Fiul Său, iar Duhul Sfânt S-a coborât în chip văzut peste Fiul, prilejuind Sfântului Ioan Botezătorul și celor care erau la râul Iordan să fie părtași acestei Teofanii. La Botezul Mântuitorului Hristos, Sfânta Treime Se descoperă în slavă, iar omul vede slava lui Dumnezeu, întrucât cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El“ (Matei III, 16), în timp ce un glas din ceruri a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit“ (Matei III, 17). 
Smerenia Mântuitorului a fost urmată de preamărirea Sa de Tatăl şi de Duhul Sfânt. Sfânta Treime Se descoperă în lume, iar Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt împreună izvor de apă vie, adică izvor al harului dumnezeiesc şi al lucrării Duhului. Sfântul Ioan Gură de Aur scria că „nobleţea şi curăţia firii noastre nu s-au arătat până n-a venit Plugarul firii omeneşti, până ce n-a pogorât focul Duhului, până ce n-a curăţit-o şi până ce n-a făcut-o în stare să primească sămânţa cea cerească”. Harul venit prin Hristos şi împărtăşit prin Duhul Sfânt exprimă iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu faţă de oameni”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

 

Alte articole despre: