Eşti aici

„Cu cât omul gustă din iubirea dumnezeiască şi se împărtăşeşte de ea, se aprinde în el dorinţa de a se împărtăşi mai mult”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Mănăstirea Bistrița

4 Februarie / Viața Eparhiei

„Iubirea ne leagă sufletul de darurile dumnezeiești, iar întrucât prezenţa Mântuitorului Hristos şi iubirea Lui sunt desăvârşite, omul dobândeşte fericirea veşnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 4 februarie, la Mănăstirea Bistrița.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „omul nu poate ajunge la experierea întregii iubiri a lui Dumnezeu şi, de aceea, este un progres continuu, care nu poate exclude iubirea față de semeni. Părintele Dumitru Stăniloae descrie acest progres continuu ca fiind: ,,odihna omului în bucuria iubirii nemărginite a lui Dumnezeu faţă de el. Iubirea trebuie să ajungă odată la o stare în care sufletul se odihneşte în ea”.

Cunoaștem, deopotrivă, că Cel iubitor de oameni e nesfârşit în darurile Sale și omul e ajutat să crească în bucuria iubirii de darurile mereu noi, mereu sporite, dar ale aceleiaşi iubiri, ale Aceluiaşi iubitor. În aceasta se vădește, de fapt, și înaintarea în viața virtuoasă și ferirea de păcat. Privitor la aceasta, Sfântul Vasile cel Mare învață că „prin iubirea de Dumnezeu se împlinește și se cuprinde orice altă virtute”.

Suntem chemaţi să creştem în iubirea desăvârşită între noi şi faţă de Dumnezeu, Cel Care ne înconjoară cu iubire negrăită, nu mărgineşte şi nu limitează persoana umană de a dialoga cu Sine, de a se împărtăși din iubirea revelată și, de aceea, cu cât omul gustă din iubirea dumnezeiască şi se împărtăşeşte de ea, se aprinde în el dorinţa de a se împărtăşi mai mult.

Neîmpărtăşirea de iubirea lui Dumnezeu conduce la starea de nefericire veșnică și aceasta se întâmplă nu fiindcă Dumnezeu ar refuza unora împărtăşirea iubirii Lui, ci din cauza orbirii sufletești, a refuzului omului de a-L iubi cu toată inima sa și, mai ales, de a adeveri prin fapte bune iubirea față de aproapele.

Pe cel care Îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu tot cugetul și pe aproapele, în viața viitoare Dumnezeu îl va și proslăvi împreună cu toți sfinții”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: