Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit paraclisul Mănăstirii Sfântul Grigorie Palama din Țara Loviștei

2 Ianuarie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit duminică, 2 ianuarie, la Mănăstirea Sfântul Grigorie Palama din Țara Loviștei, paraclisul închinat Sfântului Cuvios Varsanufie cel Mare.
Paraclisul a fost tocmit la etajul casei arhierești ce a fost construită la Mănăstirea Sfântul Grigorie Palama, spre a fi loc de reculegere si de liniște pentru arhiereii Râmnicului.

La finalul slujbei de sfințire, Înaltpreasfinția Sa a prezentat chipurile duhovnicești ale ocrotitorilor mănăstirii și paraclisului, arătând că „Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) a fost, cu siguranţă, nu doar cel mai reprezentativ teolog al Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea, ci, mai ales, cel care a reuşit să sintetizeze în chip exemplar moştenirea duhovnicească lăsată de Părinţii Bisericii. Scrierile Sfântului Grigorie Palama, chiar şi cele dogmatico-polemice, sunt toate expresia unei vieţi duse în rugăciune neîncetată, a unei autentice trăiri a Cuvântului lui Dumnezeu în inima sa prin harul duhului Sfânt. Sfântul Grigorie a trăit o mare parte a vieţii sale în Sfântul Munte, a fost legat de Sfinţii Părinţi care duceau o viaţă ascetică alături de el şi de aceea a dat expresie experienţei Părinţilor aghioriţi, care în fapt reprezintă experienţa Bisericii Ortodoxe. 
Specific marilor mistici răsăriteni a fost să elaboreze o adevărată teologie a luminii dumnezeieşti, atrăgând atenţia asupra urcuşului mistic al sufletului spre Împărăţia luminii celei neînserate.
Ctitorirea mănăstirii închinată Sfântului Grigorie Palama amintește de sfințenia vieții călugărilor isihaşti de la Sfântul Munte, care, nevoindu-se cu rugăciunea neîncetată, au ajuns la vederea Luminii dumnezeieşti. Această Lumină nu era interpretată ca un simbol creat al Slavei dumnezeieşti, ci ca un har, o energie divină necreată.
Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare, ocrotitorul paraclisului, și-a petrecut viața, în post și în rugăciune adâncindu-și mintea la tainele dumnezeiești și a înzestrat cu darul înainte vederii. Pentru multele sale virtuți, era supranumit „Marele Bătrân” și a fost adevărat părinte duhovnicesc pentru mulți dintre Părinții care doreau să-și sfințească viața”, a subliniat Chiriarhul Râmnicului.
 

În anul 2019 s-a înființat, cu aprobarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, Mănăstirea Sfântul Grigorie Palama. La inițitiva și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,  prin jertfelnicia monahiei Varsanufia Soare, stareța mănăstirii, s-au început ample lucrări de finalizare, extindere și înfrumusețare a construcțiilor existente: biserica și casa monală, care a fost transformată într-o culă cu paraclis, respectându-se arhitectura specifică a Olteniei de sub Munte. În anul 2021 s-au început lucrările de pictură în tehnica fresco, de către zugravii Costin și Oana Stroe, la paraclisul întocmit la etajul culei din Țara Loviștei, închinat Sfântului Cuvios Varsanufie cel Mare.

Alte articole despre: