Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit Paraclisul din cadrul Reședinței arhiepiscopale de lângă Mănăstirea Bistrița

27 Decembrie 2021 / Viața Eparhiei

În cea de-a doua zi de Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit Paraclisul cu hramurile „Sfântul Apostol Vartolomeu” și „Sfântul Cuvios Varsanufie de la Optina” din cadrul Reședinței arhiepiscopale de lângă Mănăstirea Bistrița.

Paraclisul a fost tocmit la etajul casei arhierești construită de vrednicul întru pomenire episcop Vartolomeu Stănescu, care a păstorit aceste sfinte locuri ale Olteniei timp de șaptesprezece ani, între 1921 și 1938. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1923 de către Prea Cuviosul Protosinghel Ilarion, starețul Mănăstirii Bistrița, cu binecuvântare arhierească. Casa a fost construită pe cheltuiala episcopului Vartolomeu (aproape 1 000 000 lei) în stil românesc, cu cerdace pe latura estică și sudică la parter și la etaj,  cerdacul de la parter sprijinindu-se pe coloane de cărămidă unite în partea superioară prin arcuri trilobate iar cel de la etaj a fost frumos lucrat din lemn de ieromonahul Antonie. În cerdacul de sus, de-a dreapta și de-a stânga ușii și spre răsărit, se află pictate trei icoane în tehnica fresco de către pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu, reprezentând pe Domnul Hristos, Maica Domnului și Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul.

Din cauza vitregiilor timpurilor, înainte de vreme, la  data de 1 noiembrie 1938 episcopul Vartolomeu s-a retras aici, aducând cu el întreaga biblioteca pe care o cumpărase de la Paris cu suma de 2 800 000 lei. În data de 2 noiembrie 1954, după o boală îndelungată, a trecut la cele veșnice fiind inmormântat în mausoleul familiei pe care-l construise lângă reședința episcopală ce se numea Vila Vartolomeu. Reședința a fost donată Episcopiei Râmnicului prin act testamentar întărit însă și de decretul regal din 3 august 1938 prin care Regele Carol al doilea prevedea în ultimul paragraf dreptul episcopului de a avea ,,folosința vilei cea construită în Mănăstirea Bistrița, propietatea ei trecând după moarte eparhiei”.

În anul 2005, prin strădania și prin purtarea de grijă a vrednicului arhiepiscop Gherasim Cristea, reședința a fost restaurată în întregime, executându-se lucrări de consolidare, recompartimentare și restaurare, totodată înlocuindu-se și întreg acoperișul acesteia.

          „ Începând cu anul 2020 s-a început din nou un șantier de restaurare  a reședinței, după nevoile ce se impuneau, prin executarea unor ample lucrări de renovare, modernizare și înfrumusețare, iar în anul 2021, împlinindu-se cuvântul Dumnezeieștilor Scripturi care zice: ,,una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele” (Psalmul XCII, 7), ,,ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui” (Psalmul XXVII, 7-8), următori făcându-ne plăcutului lui Dumnezeu Moise care a alcătuit Cortul mărturiei și alesului lui Dumnezeu Solomon care a zidit casă sfântă și strălucită slavei celei negrăite a Preasfintei Treimi, unde bătrânii iudeilor au văzut cu ochii lor slava lui Dumnezeu, dar și pentru a păstra tradiția statornicită la Râmnic de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, a episcopilor cu viață aleasă și îmbunătățită Eftimie (1558-1568), Climent (1735-1749) și Grigorie Socoteanu (1749-1764), s-a purces la întocmirea unui sfânt paraclis în reședința arhierească de la Mănăstirea Bistrița, închinat Sfântului Apostol Vartolomeu, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui prăznuire se face în fiecare an în ziua de 11 iunie, spre pomenirea vrednicului arhipăstor al Râmnicului și ctitor al reședinței arhierești și, de asemenea, Sfântului Cuvios Varsanufie de la Optina, starețul care a dobândit de la Dumnezeu darul înaintevederii și al tămăduirii bolilor fizice și psihice ale oamenilor, care este cinstit în Biserica Orrtodoxă în ziua de 1 aprilie. Pictura paraclisului a fost realizată  de zugravul Florentin Stoian dimpreună cu calfele sale în tehnica fresco, păstrându-se specificul acestor plaiuri iubite de Dumnezeu, adică stilul brâncovenesc născut aici. Casa arhierească devine astfel un loc de rugăciune pentru a chema în ajutor pe Dumnezeu și pe sfinții Săi pentru toți cei care vor cere cu credință să afle milă și îndurare, de închinare, de slujire și de reculegere sufletească ,,spre a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos” (Romani XV, 5), spre a dobâni ,,gândul lui Hristos” (I Corinteni II, 16) dar, mai ales, pentru împărtășirea din dragostea Preasfintei Treimi”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: