Eşti aici

Întâlniri catehetice la Paraclisul Arhiepiscopal „Buna Vestire”

12 Septembrie 2019 / Învățământ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin coordonarea Biroului de Învățământ și Activități cu tineretul, la Paraclisul Arhiepiscopal Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea a avut loc în seara zilei de 11 septembrie cateheza ,,Despre rânduiala proscomidiei".

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate aspecte privitoare la rânduiala și simbolismul Proscomidiei, care este prima parte a Sfintei Liturghii. „Proscomidia are forma și întinderea unei adevărate slujbe aparte, cu un titlu propriu, cu o formulă de binecuvântare la început și cu una de încheiere. Spre deosebire de celelalte părți ale Liturghiei, Proscomidia se săvârșește numai de preot (împreună cu diaconul, dacă există), fără participarea credincioșilor (a cântăreților) și fără ca aceștia să audă sau să vadă ceva din ea. Rânduiala tainică a Proscomidiei constă în pregătireaa darurilor de pâine și vin, Agnețul fiind tăiat din prescură, împreună cu miridele Născătoarei de Dumnezeu, ale celor nouă cete de sfinți și ale credicioșilor vii și adormiți. Proscomidia este o reiterare sacramentală a Cinei celei de Taină, în ea repetându-se sacrificial referatul biblic al morții și Învierii Domnului

Ritualul Proscomidiei, Sfântul Agneț și miridele au un sens mistic și eclesiologic. Ele reprezintă acum Biserica universală, din toate timpurile și locurile, atât cea de pe pământ (luptătoare), cât și cea din ceruri (triumfătoare). În cadrul Proscomidiei, se scot din prescurile a patra și a cincea miridele pentru credincioșii vii și adormiți. Prin aceasta, credincioșii participă la Jertfa de Taină a lui Hristos, iar după sfințirea Darurilor ‒ adică devenirea lor în Trupul și Sângele Domnului ‒, aceste miride vor fi cufundate în Sângele mântuitor al lui Dumnezeu spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”, a subliniat părintele Gabriel Moșteanu.

Alte articole despre: