Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Împărăţia lui Dumnezeu, ca fără-de-început şi fără-de-sfârşit, transcende şi covârşeşte spaţiul şi timpul”

11 Iulie 2021 / Viața Eparhiei

„Împodobindu-și sufletul cu virtuți, omul face primii paşi pe calea mântuirii, iar apoi Sfântul Duh îl călăuzeşte mai departe, până ajunge în împărăţia lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la sfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Parohia Băloiu, comuna Stoilești.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie și a împărtășit celor prezenți semnificațiile textului scripturistic: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă!” (Matei VI, 33).

Împărăţia lui Dumnezeu, ca fără-de-început şi fără-de-sfârşit, transcende şi covârşeşte spaţiul şi timpul. Împărăţia lui Dumnezeu înseamnă participarea la slava necreată a Preasfintei Treimi, la vederea Luminii Celei necreate. Este nevoie, așadar, de o experință duhovnicească al cărei început îl descoperim la sfintele slujbe săvârșite în biserică. Credinţa este prima virtute cu care creştinul porneşte pe drumul către Împărăţia lui Dumnezeu. Credinţa ne întemeiază pe noi în adevăr şi în noi adevărul, din care nimeni nu ne va clinti, nelăsându-ne «purtaţi de orice vânt al învăţăturii» (Efeseni IV, 14), și devine  cunoştinţă ce întrece toată cugetarea.

În continuare, însă, absolut necesare sunt „semnele” care adeveresc credinţa creştinilor. Iar semnele acestea sunt, întâi de toate, lucrurile credinţei, prin care Dumnezeu Se slăveşte în oameni: rugăciunea, milostenia, iertarea, cumpătarea, dreptatea,  care trebuie să îi caracterizeze pe creştini. Credința se vădește prin fapte, căci nu e de ajuns a cunoaşte binele, ci acesta trebuie săvârșit: „Nu cei ce aud Legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea vor fi îndreptaţi" (Romani II, 13).

Însă „ca să deosebiţi care este voia Lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit" (Romani XII, 2), este nevoie de stăruință pe calea binelui. Sfântul Antonie cel Mare spunea că «omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpăneşte cele ce i se cuvin şi-i sunt spre folos. Acela cugetă care lucruri sunt folositoare pentru firea sufletului său şi care nu. Aşa se fereşte el de cele nepotrivite, care i-ar vătăma sufletul şi l-ar despărţi de nemurire».

Dreptatea lui Dumnezeu, de care am auzit în Sfânta Evanghelie, este dragoste, îndelungă răbdare şi îngăduinţă, pentru că Dumnezeu, din cele săvârșite de noi, pe unele le binecuvintează, pe altele le îngăduie, iar pentru celelalte așteaptă venirea noastră în fire, îndreptarea noastră”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh George Buga și a oferit distincții de vrednicie ctitorilor și binefăcătorilor noii biserici.

Alte articole despre: