Eşti aici

Hramul Parohiei Înălțarea Domnului – Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea

6 Iunie 2019 / Viața Eparhiei

În ziua praznicului Înălțării Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Parohiei Înălțarea Domnului – Ostroveni din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

„Această sărbătoare a Înălțării Domnului pune înaintea ochilor noștri sufletești această întrebare: Dacă Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, S-a înălțat la ceruri, noi am rămas singuri? Nu! Știm acest fapt din cuvântul Mântuitorului, spus către ucenicii Săi: «Nu vă voi lăsa pe voi singuri, ci va veni la voi Mângâietorul, Duhul Adevărului», Cel care sfințește viețile noastre, până la sfârșitul vremurilor, mai ales aici, în biserică, unde Se pogoară la Sfânta Liturghie, când preoții înalță mâinile către cer și invocă Duhul Sfânt să Se pogoare, pentru ca pâinea și vinul să le transforme în chip tainic în Trupul și Sângele Mântuitorului. Apoi, Duhul Sfântul ne sfințește pe noi prin toate tainele și ierurgiile pe care preoții, care sunt persoane alese de Duhul Sfânt, le săvârșesc pentru binele poporului. Iarăși, se pune întrebarea: Dacă Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri întru slavă și va veni ca să judece lumea, ce ne-a lăsat El nouă? Înainte de toate, a lăsat această poruncă ucenicilor, și prin ei, nouă: «Să vă iubiți unii pe alții, așa cum Eu v-am iubit pe voi». Dragostea lui Iisus Hristos a fost o dragoste desăvârșită, în termeni comparativi asemenea mamei care-și iubește pruncul ei, pentru că El Și-a pus sufletul Lui pentru noi. De asemenea, ne-a îndemnat să păstrăm această poruncă, s-o împlinim și s-o ducem mai departe. Nu putem însă să iubim pe Dumnezeu, dacă nu iubim pe aproapele nostru și nu-l putem iubi pe aproapele nostru dacă nu ne iubim pe noi înșine, dar iubirea pentru sine nu trebuie să fie una egoistă, numai pentru propriul trup, ci trebuie să fie și o iubire pentru sufletul nostru”, a explicat Chiriarhul Râmnicului.

                În continuare, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a îndemnat credincioșii să mărturisească credința ortodoxă și să împlinească poruncile Domnului Iisus Hristos.  

„Praznicul Înălțării Domnului ne îndeamnă să cultivăm mai mult virtutea iubirii, mai ales în aceste vremuri în care există atâta ură în lume, în care vedem că sunt creștini care mărturisesc pe Iisus Hristos și mor asemenea mucenicilor din istoria Bisericii. De asemenea, sărbătoarea de astăzi este un îndemn de a viețui în pace, pentru că Mântuitorul Hristos este Pacea lumii, astfel și noi trebuie să trăim în pace cu cei de lângă noi, să căutăm ca fiecare acolo unde viețuim să nu creăm conflicte și să nu supărăm pe aproapele. Să iertăm celor care ne greșesc și numai așa putem să ne asemănăm cu Dumnezeu și ne putem face vrednici fii ai Lui și frați ai Domnului nostru Iisus Hristos”.

                 În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit diacon pe teologul Gheorghe Ciprian Radu, pe seama bisericii Parohiei Drăganu, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Protoieria Drăgășani.

Biserica Parohiei Înălțarea Domnului – Ostroveni a fost construită între anii 1992 și 2002, prin purtarea de grijă a preotului paroh Ion Dincă. Între anii 2002 și 2007, au fost executate lucrările la veșmântul pictural și de împodobire a locașului de cult cu catapeteasmă și mobilierul din lemn. Din luna decembrie a anului 2017, în locașul de cult se păstrează, spre închinarea credincioșilor, părticele din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, dăruite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie. Sfântul Ierarh Spiridon a fost rânduit cel de-al doilea ocrotitor al parohiei.

Alte articole despre: