Eşti aici

Chiriarhul Râmnicului a sfințit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Parohia Ghioroiu

23 Octombrie 2022 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 23 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Parohia Ghioroiu, din Protoieria Drăgășani, după încheierea lucrărilor de consolidare și restaurare a lăcașului de cult.

Construită între anii 1860-1861, prin jertfa credincioșilor, biserica a fost sfințită inițial de către Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment duhovnicesc ce a fost amintit de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul de binecuvântare pe care l-a împărtășit preoților și credincioșilor care au fost prezenți la târnosirea sfântului locaș.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat că „lucrarea ctitoricească a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a inspirat activitatea monahilor, preoților și credinioșilor. Din exemplul său s-au adăpat miile de călugări, preoţii de mir, dar şi turma cea cuvântătoare, cu toţii aflând astfel că sfinţenia priveşte pe toată lumea şi că numai în comuniune se găseşte libertatea deplină”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a tâlcuit și pericopa evanghelică a Vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor, precizând că „Dumnezeirea Mântuitorului Hristos nu poate fi tăgăduită, ci este mărturisită de către cei care simt dragostea, puterea și sfințenia lui Dumnezeu. Demonizatul fusese tulburat de înşelăciunea diavolească şi de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte, încât, fără ajutorul lui Dumnezeu, era aproape cu neputinţă ca sufletul şi mintea acestuia să-și revină la starea sa firească.

Cu o putere de netăgăduit, Mântuitorul Hristos l-a zdrobit pe diavol. „Puterea Celui milosârd, care veghea asupra acestui om, s-a arătat prin fapta aceasta căci demonii îl imploraseră să nu îi alunge sau să-i trimită în Gheenă”, spune Sfântul Efrem Sirul. Le-a îngăduit să intre în turma de porci, arătând tuturor că valoarea sufletului este mult mai mare decât orice avere, căci „ce va da omul pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale” (Matei XVI, 26-27).

Deși tămăduirea demonizatului și transformarea duhovnicească a acestuia erau de netăgăduit, cei din ținutul Gherghesenilor refuză comuniunea cu Mântuitorul Hristos și L-au rugat să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare.

Fiul lui Dumnezeu însă încredințează celui pe care l-a tămăduit să vestească tuturor cât bine i-a făcut Dumnezeu, iar acela a arătat recunoștință sinceră față de Dumnezeu. A vestit în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus și ne încredințează de faptul că recunoștința ruptă de perspectiva stării de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii se reduce la autoîndreptățire, într-o mulțumire de sine ce îl conduce pe om spre o înstrăinare de Dumnezeu.

Când omul nu mulțumește pentru binefacerile primite, el se dezumanizează și se înstrăinează de Dumnezeu și de semeni”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

 

Alte articole despre: