Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune la semănatul grânelor

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Ţie se cuvine, Dumnezeule, în Sion şi în Ierusalim, Ţie se vor împlini juruinţele. La Tine va alerga tot trupul, că Tu asculţi rugăciunea. Faptele nelegiuite ne doboară, dar Tu ne vei curăţi de nelegiuirile noastre. Ferice de cel pe care l-ai ales şi l-ai primit să locuiască în curţile Tale. Sătura-ne-vom de bunătăţile casei Tale şi de sfinţenia Bisericii Tale. Temutule Judecător, Cel ce eşti încins cu putere şi cu tăria ai aşezat munţii, Cel ce linişteşti mugetul mărilor şi potoleşti furia valurilor şi răzvrătirile popoarelor, auzi-ne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departate. Teme-se-vor de semnele Tale cei ce locuiesc la marginile lumii, vei deştepta pe dânşii dimineaţa şi seara ca să Te slăvească pe Tine. Când cercetezi Tu pământul, şi potoleşti setea şi verşi peste el belşug de bogăţie. Adâncurile Tale, Doamne, sunt pline de apă: cu ele faci roditor pământul şi pregăteşti hrana vietăţilor. Pentru aceasta, însă, pregăteşti ogorul şi-i netezeşti bulgării, apoi îi moi cu picăturile de ploaie şi binecuvântezi roadele lui. Aşa încununezi anul cu bunătăţile Tale: câmpiile izvorăsc belşug şi pe urmele Tale izvorăsc grăsime, dealurile se încing cu bucurie, păşunile se îmbracă cu turme de oi şi văile se acoperă cu holde de grâu: toate se bucură şi cântă. Amin.

Alte articole despre: