Eşti aici

Rugăciuni la toată vremea şi trebuinţa

Rugăciune la începerea lucrului

23 Iunie 2015 / Rugăciuni

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta Ta Evanghelie, ai zis: „Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lu­crez”; Tu, Doamne, Cel ce ai gră­it prin gura Proorocului Tău, David: „Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa, până seara”; şi iarăşi Tu ai hotărât prin gura fericitului Tău Apostol Pavel, că: „Cel ce nu lucrează, să nu mănân­ce”. Apoi, Însuţi Tu, ai grăit cu Însăţi preacurată gura Ta: „Fără de Mine nu puteţi face nimic” şi „Orice veţi cere (de la Tatăl) în­tru Numele Meu, Eu voi face...”. Doamne, Dumnezeule, ascult din toată inima Dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta, rugându-mă: aju­tă-mi cu Harul Tău, să săvârşesc lucrul ce am început în Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin! „Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, ca să-mi ajuţi mie grăbeşte. Să se ru­şineze şi să se încrunteze cei ce caută sufletul meu. Să se întoar­că înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinându-se cei ce-mi grăiesc mie: bine este, bine este. Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pu­rurea: Mărească-se Domnul! cei ce iubesc mântuirea Ta. Iar eu sărac sunt şi mişel, Dumnezeule ajută-mi. Ajutorul meu şi izbăvi­torul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi”.

Alte articole despre: