Eşti aici

O nouă sesiune de lucru în cadrul proiectului „Alege Școala – o șansă pentru viitor!”

28 Martie 2019 / Învățământ

Preoții și cadrele didactice implicate în implementarea proiectului „Alege școala - o șansă pentru viitor!” în 5 comunități din județul Vâlcea au participat miercuri, 27 martie, la o nouă sesiune de lucru, care s-a desfășurat la Mănăstirea Cozia. Întrunirea a fost coordonată de formatori din cadrul Patriarhiei Române și ai Fundației World Vision România. De asemenea, au participat reprezentanți din partea Arhiepiscopiei Râmnicului și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Sesiunea de lucru a fost organizată pe mai multe secțiuni, în cadrul cărora au fost prezentate și analizate stadiile de realizare a activităților pentru fiecare responsabil în parte, activitățile extracuriculare previzionate pentru perioada verii, aspecte organizatorice cu care se confruntă experții în cadrul unităților de învățământ în implementarea proiectului, precum și în comunitate. Totodată, a fost prezentat stadiul activităților de formare a profesorilor implicați în proiectul „Alege şcoala – o şansă pentru viitor!”.

Sesiunea de lucru a fost coordonată de către pr. Constantin Năclad, managerul proiectului – Fundația World Vision România, și de către pr. Florin Marica, consilier patriarhal, coordonator al proiectelor „Alege școala!” – Patriarhia Română.

 La eveniment au participat prof. Elena Roxana Croitoru, inspector școlar proiecte educaționale în cadrul ISJ Vâlcea, și pr. Alexandru Cristian Bănuță, consilierul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„La sfârșitul lunii viitoare, mai exact pe 20 aprilie, împlinim un an de când am început proiectul «Alege Școala – o șansă pentru viitor!» în Vâlcea. Prin componenta sa educțional-filantropică și a activităților pe care le derulăm în toate cele  cinci comunități vâlcene oferim sprijin în vederea continuării educației, atât copiilor, cât și a părinților. In acest an activitățile s-au concentrat pe ateliere tematice, activități remediale și extraccuriculare, Școala Părinților, Școala de Duminică și întâlniri periodice cu partenerii și echipa proiectului. Și în perioada următoare vom continua aceste activități și în plus vom organiza tabere școlare, în care oferim șansa copiilor din proiect să participe pentru prima data la activități de grup. Suntem siguri că aceste tabere îi vor ajuta mai ales în ceea ce privește dezvoltarea personală, oferindu-le cele mai eficiente modalități de formare a caracterului, încă din clasele primare, deoarece  acestea reprezintă factorii educativi cei mai apropiați și mai accesibili sufletelor copiilor”, a declarat pr. Constantin Năclad, manager proiect „Alege Școala – o șansă pentru viitor!”.

 

„Această întâlnire a experților angajați în implementarea proiectului «Alege Școala – o șansă pentru viitor!» reprezintă un moment de bilanț a ceea ce a însemnat primul an de activități desfășurate în comunitățile asociate proiectului. De aceea, în cadrul întrunirii am analizat gradul de realizare a indicatorilor, am identificat soluțiile cele mai potrivite pentru dinamizarea activităților derulate în Școală și în Biserică și am prezentat activitățile previzionate pentru perioada vacanței de vară. Întâlnirea a avut ca scop și împărtășirea experienței educaționale dobândite de fiecare expert în cadrul comunității unde își derulează activitatea, iar locul unde Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a binecuvântat să se desfășoare această întrunire (Mânăstirea Cozia), a reprezentat un cadru cu totul deosebit pentru o astfel de acțiune”, a declarat pr. Florin Marica, coordonatorul proiectului.   

Fundația World Vision România a fost reprezentată de Constantin Ionașcu, Mina Popescu, Cristina Pîrvu, Dumea Delia, iar din partea Patriarhiei Române au fost prezenți Andrei Bîja și Catălin Petrea, toți experți în cadrul proiectului.

Proiectul „Alege şcoala – o şansă pentru viitor!” este implementat timp de 36 de luni, prin intermediul Ministerului Educației Naționale, de către Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, și Fundația World Vision România. Derulat din luna aprilie a anului 2018, scopul acestui proiect este prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin activități educaționale de tip „școală după școală”, școli duminicale, excursii, tabere, sesiuni de lucru pe teme de sănătate, igienă și nutriție, sesiuni de consiliere și educație parentală, dar și prin apropierea copiilor de Biserică, prin formarea duhovnicească.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, proiectul educațional este implementat pentru 960 de copii și 50 adulţi de la nivelul a 5 parohii din județul Vâlcea, și anume: Dobrești, comuna Dănicei – pr. Mihai Baciu; Drăgoești 2, comuna Drăgoești – pr. Lucian Drigă; Stupărei, comuna Mihăiești –  pr. Mihail Lăcraru; Frâncești 1, comuna Frâncești – pr. Ionuț Rădulescu; Bujoreni, comuna Bujoreni – diac. Cristian Balaci.

Proiectul „Alege școala – o șansă pentru viitor!” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Componentă 1- Apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS.6.2, 6.3, 6.4, 6.6. Beneficiar/Partener: Fundația World Vision România/Patriarhia Română. Numărul de identificare al contractului: POCU/74/6/18/106002.

Alte articole despre: