Eşti aici

Activități catehetice în Protopopiatul Horezu

30 Mai 2018 / Învățământ

La sărbătoarea Sfintei Treimi, parohiile Pojogi și Bodești II din  Protopopiatul Horezu au organizat noi întâlniri catehetice.

În ajunul sărbătorii, duminică seara,  părintele Belbu Nicolae de la Parohia Pojogi  a săvârșit slujba Vecerniei , la finalul căreia a susținut cateheza „Persoanele Sfintei Treimi”.

Părintele a arătat că Dogma credinţei creştine învaţă că Fiul se naşte din Tatăl şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl mai înainte de toţi vecii, adică din eternitate.

În Sfânta  Scriptură se vorbește în multe locuri despre cele trei persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. În Vechiul Testament, Dumnezeu-Tatăl Se adresează celorlalte persoane ale Sfintei Treimi: „Să facem om după chipul Nostru și după asemănare” (Facere I, 26). În vedenia lui Isaia, îngerii „strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui (Isaia VI, 3). În Noul Testament, cu prilejul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, s-au arătat toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi: Tatăl, arătând lumii pe Fiul și binecuvântându-L, Fiul primind botezul de la Ioan, iar Sfântul Duh coborând asupra Fiului, în chip de porumbel (Matei III, 16-17; Luca III, 21-22; Ioan I, 32; XVII, 25-26). Trimițând pe Sfinții Apostoli la propovăduire, Mântuitorul le spune: „Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Matei XXVIII, 19).

Tradiția primelor trei veacuri mărturisește fără șovăială credința în existența Sfintei Treimi. Au mărturisit cu căldură despre Sfânta Treime: Sfântul Clement Romanul, Sfântul Ignatie, Sfântul Policarp, Aristide, Sfântul Justin, Atenagora, Sfântul. Teofil al Antiohiei, Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian, Novatian. Sfinții  Părinți ai veacurilor IV și V s-au rezemat neîntrerupt pe această tradiție, în toiul luptelor lor, contra arianismului. Se pot cita în această privință, mai ales Sfântul Atanasie, Sfântul Epifanie, Sfântul Ilarie. „În unitatea firii sunt trei persoane”, zice Tertulian. „O singură Dumnezeire și un singur Dumnezeu în trei ipostasuri", învăța Sfântul Atanasie”.

Activități catehetice au fost organizate și de părintele Munteanu Vasile Aurelian de la Parohia Bodesti II,com Barbatesti.

Alte articole despre: