Eşti aici

Cuvântul Ierarhului

Vindecarea orbului din naștere

3 Iunie 2016 / Cultural

Fragmente din cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea Orbului din naștere), ținut la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Parohia Râmeşti, comuna Şuşani, judeţul Vâlcea,

17 mai 2015

Din pericopa Evangheliei de astăzi, vedem că Mântuitorul Hristos este Lumina lumii: „Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt” (Ioan 9, 5). Învățătura creștină este prezentată de întreaga literatură patristică ca rod al arătării lui Dumnezeu în lume, ca rod al Cuvântului Întrupat, ca Lumină a lumii:  ”Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12). Faptul acesta este accentuat și de Condacul Duminicii de astăzi: „La ochii sufletului fiind orbit, la Tine, Hristoase, vin ca și orbul cel din naștere, cu pocăință strigând către Tine: Tu celor dintru întuneric ești lumina cea prea luminoasă” [...].
Hristos Domnul este prezent în toate etapele existenţei noastre, conducând întreg universul şi pe noi pe toţi spre deplina unire cu El, spre îndumnezeire,  în veșnicie, unde ne vom bucura de veşnica Lui lumină.
Recunoașterea în Dumnezeu ca singurul izvor al luminii lumii, ne descoperă scopul vieții, unirea noastră cu Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Omul unit cu Hristos primește lumina lui Dumnezeu și o dă mai departe. Nu luminează de la el însuși, ci lumina lui Hristos devine strălucitoare în el. Nu omul devine izvor al luminii, ci el doar o face să strălucească pentru ceilalți. Credinciosul care dobândește în el lumina, nu o poate ține sub obroc, ci o face cunoscută tuturor, luminând viață [...].

Alte articole despre: