Eşti aici

Activitate educațională dedicată zilei Marii Uniri la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”

1 Decembrie 2022 / Învățământ

Cadre didactice și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din municipiul Râmnicu Vâlcea au organizat o activitate educațională dedicată mărețului ideal istoric de desăvârșire a Marii Unirii și de întregire a României. 

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național al României de către corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, dirijat de către pr. prof. dr. Dumitru Codruț Scurtu, în prezența cadrelor didactice și a celorlalți elevi de la cele două specializări ale instituției de învățământ teologic.

Activitatea educațională a constat într-o împletire a unor prezentări PowerPoint cu interpretări de cântece patriotice. Astfel, elevi de la clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, specializarea „Științe sociale”, coordonați de doamna Carmen Zenovia Grigoriță, profesoară la disciplina „Istorie”, au evidențiat importanța zilei de 1 decembrie, au descris succint contextul istoric și etapele edificării României Mari, au omagiat personalitățile marcante care au contribuit la desăvârșirea statului național unitar român. Totodată, au fost reliefate modul de desfășurare a Primului Război Mondial pe teritoriile vâlcene, dar mai ales străduința și jertfele soldaților vâlceni, al căror curaj a fost conturat în monumente omagiale, precum cele de la Câineni, Brezoi, Jiblea Veche și Cetățuia – Râmnicu Vâlcea.

Pentru acest eveniment omagial, elevii clasei a XII-a, specializarea „Științe sociale”, coordonați de doamna dirigintă Mădălina Arta Ionescu, profesoară la disciplinele socio-umane, au pregătit o scenetă intitulată „Și noi am fost la Alba Iulia!”, prin intermediul căreia au arătat pe baza unor mărturii ale făuritorilor Marii Uniri că acest ideal național nu a fost o simplă întâmplare a istoriei, ci un act firesc, datorită sacrificiilor din atâtea veacuri ale părinților, bunicilor și tuturor înaintașilor noștri.

Prin activitățile dedicate zilei Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, cadrele didactice și elevii nu au avut în vedere doar o simplă omagiere, pentru a marca acest eveniment important, ci mai ales formarea unor conștiințe istorice, cu menirea de a menține, precum și de a construi, ori de câte ori va fi nevoie, identitatea culturală a acestui popor.

„Activitățile dedicate Zilei Naționale reprezintă în primul rând un moment de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul libertății de care ne bucurăm. Totodată, ele sunt un prinos de recunoștință adus făuritorilor Marii Unirii și o formă de conștientizare, responsabilizare și asumare a libertății sociale și spirituale de a săvârși binele”, a reliefat pr. prof. Gheorghe Florin Tudorescu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

În urma intrării triumfale în cetatea Alba Iulia din data de 1 noiembrie 1599, domnitorul Mihai Viteazul a exclamat: „Pentru a trăi viața care ți-a fost dată, ești dator să o meriți atât ca om, cât și ca neam în fiecare clipă”. 

Alte articole despre: