Eşti aici

Lansarea volumului „Maria, doamna voievodului sfânt Constantin Brâncoveanu”

7 Mai 2022 / Cultural

La Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Așezământului „Sfântul Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului” a avut loc sâmbătă, 7 mai, lansarea volumului „Maria, doamna voievodului sfânt Constantin Brâncoveanu”. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB și Asociația „Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești”.

În debutul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a prezentat-o pe doamna Maria Brâncoveanu drept „una dintre cele mai impresionante prezențe feminine ale neamului nostru și între cele mai alese din lumea întreagă”.

„Virtuțile doamnei Țării Românești așază întreolaltă credința sa nezdruncinată și dragostea puternică ce se alătură demnității și jertfelniciei”, a accentuat Înaltpreasfinția Sa. „Gingășiei materne și discreției cu care participa alături de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu la treburile Curții, în care a dezvăluit o exemplară putere de muncă prin vocația creatoare manifestată cu prisosință în actele ctitoricești și în sprijinirea dezvoltării artei românești la îngemănarea veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, a alăturat, într-un mod cu totul răvășitor, puterea izvorâtă din nemângâiata suferință pricinuită de martiriul bărbaților din familia sa. A rămas peste veacuri pildă a demnității pentru felul în care a răbdat temnița mucenicește și a respins orice compromis.

Chipul său a fost înfățișat alături de cel al Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, al fiilor lor sfinți Constantin, Ștefan, Radu și Matei și al celor șapte fiice - Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuța, Bălașa și Smaranda, în tablourile votive din bisericile mănăstirilor Hurezi, Surpatele și Mamu, ca de altfel și în alte biserici pe care le-a ctitorit și le-a oferit neamului drept chivote ale credinței.

Așezând-o nu doar alături de Sfântul Voievod Martir Constantin, ci în mijlocul familiei Brâncoveanu, ca descendentă a unei familii de domn al țării, ce se bucurase în tinerețe deopotrivă de atenția și educația de la curte, dar și de cea primită în preajma familiei Cantacuzinilor, una dintre cele mai influentele și educate familii ale veacului, autoarea îi descoperă Doamnei Maria Brâncoveanu frumusețea, eleganța și cultura tinereții, iubirea, devotamentul, evlavia, chibzuința și discreția vieții de familie, slava domniei și crucea suferinței nemângâiată din perioada martiriului, al închisorii și al exilului, precum și puterea primită ca dar de la Dumnezeu, pentru a se îngriji de recuperarea trupurilor martirilor, de mângâierea fiicelor rămase în viață și de reașezarea demnității în sufletele urmașilor săi.

Albumul este, așadar, o invitație spre a desluși excursul vieții doamnei Maria Brâncoveanu, unul autentic și cu totul răvășitor. În felul acesta, Doamna Maria Brâncoveanu răzbate istoria celor trei veacuri, într-un „strigăt de durere” în conștiința românească. Povestea vieții Doamnei Maria Brâncoveanu, rescrisă cu multă pasiune, este un exemplu de jertfelnicie, smerenie și demnitatea pe care poporul român le-a dăruit întregii lumi”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Despre volum a vorbit în continuare doamna Mihaela Păun, directorul ARCUB București, care a precizat că „proiectul editorial pune în lumină documente, scrieri istorice şi cercetări mai noi privind viaţa, lucrarea şi caracterul puternic al Doamnei Maria Brâncoveanu. Cartea este ilustrată cu fotografii ale frescelor originale, adunate cu grijă vreme de opt ani din toate bisericile brâncovenești, care i-au păstrat chipul”.

Doamna Iuliana Mateescu, Consilier cultural II al Arhiepiscopiei Râmnicului, cea care a îngrijit apariția editorială, a subliniat că „această lucrare „am primit-o” în inima mea, ca un dar, pentru iubirea ce o port Brâncovenilor. Este o mare binecuvântare să poți să-i simți, să te bucuri, să plângi pentru ei, pentru că drama lor în viața de-aici a fost sfâșietoare. Astăzi îi numim sfinți, dar cinstirea lor înseamnă și multă iubire și aducere aminte, căci le datorăm o țară în care, până astăzi, bat clopotele la Sfânta Liturghie în bisericile noastre ortodoxe, dintre care o mare parte sunt zidite de ei și de urmașii lor. 

Apropierea de cei care au scris „cu sânge” în cartea istoriei noastre, trezește mulțime de sentimente nebănuite: uimirea descoperirii, judecățile tale omenești, duioșia, părtinirea anumitor personaje pe care le-ai îndrăgit mai mult. La final, primești în dar blânda adiere, mângâietoare, a caldei lor prezențe; acea „întâlnire în duh” care te face să-i simți aproape, să comunici cu ei, să-i iubești așa cum au fost. Am încercat să strâng
în acest volum toate acele scrieri, articole, studii istorice, care să ajute la înțelegerea fiecărui personaj prezentat, cu locul și rostul său, ca membru al familiei Brâncoveanu sau aflat în preajma ei.

Cercetând istoriile familiei Brâncoveanu, i-am întâlnit și pe cei care au fost parte din tumultul vieții lor pământești, urmându-i cu prietenie și devotament până la jertfă: Ianache Văcărescu și Ioan Arhimandritul. Am dedicat capitole distincte celor două mari personalități din preajma voievodului, fără de care nu ar fi reușit să dea strălucire epocii sale de domnie”, a spus doamna Iuliana Mateescu.

 

Alte articole despre: