Eşti aici

Un promotor al valorilor perene româneşti: Academicianul Eugen Simion la 85 de ani de viaţă

25 Mai 2018 / Comunicate de Presă

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 85 de ani de viaţă a Domnului Academician Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură şi fost preşedinte al Academiei Române, vineri, 25 mai 2018:

Aniversarea împlinirii a 85 de ani de viaţă a Domnului Academician Eugen Simion, Președintele Secției de Filologie şi Literatură şi fost Președinte al Academiei Române, este o mărturie a unei bogate misiuni desfășurate în slujba promovării literaturii, spiritualității şi demnității naţionale.

Prin activitatea de decenii pe care a desfășurat-o şi continuă să o aibă şi astăzi în cadrul unor instituții culturale importante, Domnul Academician Eugen Simion întregește tezaurul culturii române publicând cărți fundamentale: fie le scrie, fie coordonează apariția lor în seria operelor complete ale unor autori clasici şi contemporani, fie scriind prefețe, studii introductive şi comentarii critice cu rol de ierarhizare şi valorizare atât de necesare.

Uneori, activitatea culturală a domniei sale înseamnă restituire fundamentală şi istorică a unor manuscrise – cum este cazul poetului național Mihai Eminescu, alteori este vorba de o reevaluare a receptării operei şi a omului – cum este cazul lui Titu Maiorescu.

Înainte să ajungă unul dintre cei mai importanți critici literari ai generației sale, scriind despre literatura anilor ʼ60, dar şi despre scriitori ce vin dinspre ,,dimineața poeziei” românești, îmbinând armonios critica de întâmpinare cu elemente de istorie literară, Domnul Eugen Simion a fost atras definitoriu de opera eminesciană.

Când se afla în ultimul an de facultate, a fost chemat de eminescologul Dumitru Panaitescu-Perpessicius în echipa de cercetare a manuscriselor eminesciene a Academiei Române. Ţelul era continuarea ediţiei critice monumentale pe care marele critic şi editor o începuse în anul 1933 şi pe care avea s-o ducă până la volumul al VI-lea (1963). Eminescu va deveni astfel şi pentru Eugen Simion unul din importantele proiecte, o preocupare serioasă care avea să se întindă pe parcursul mai multor ani.

După ce a fost ales Preşedintele Academiei Române (1998), Domnul Eugen Simion a reușit să împlinească visul cultural de a-l aduce pe Eminescu la îndemâna oricărui cercetător, eminescolog sau tânăr literat, cititor de ocazie sau pasionat de poezie, prin tipărirea integrală în facsimil a manuscriselor lui Eminescu.

Proiectul coordonat de Eugen Simion, realizat de Academia Română şi Fundația Națională pentru Știință şi Artă (FNSA) este unul dintre cele mai importante şi monumentale acte culturale, salvând de la deteriorarea firească şi ireversibilă manuscrisele de o valoare inestimabilă ale patrimoniului național cultural.

De asemenea, Academicianul Eugen Simion, atât din postura de istoric literar, cât şi de critic experimentat – cel mai reprezentativ al generației sale – devine un adevărat apărător al impozantului autor al celebrei teorii a formelor fără fond în cultura română, Titu Maiorescu, un alt mare clasic şi întemeietor de cultură românească modernă.

Merită apreciat din plin întregul program editorial al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, al cărei preşedinte este Domnul Academician Eugen Simion, care coordonează şi seria Opere fundamentale. În acest fel, Domnul Eugen Simion a restituit conştiinţei culturale româneşti scrierile lui Titu Maiorescu în integralitatea lor: lucrările de critică literară, pe de o parte, şi jurnalul intim şi corespondența, pe de altă parte. Numai citite şi considerate împreună, acestea ne pot arăta cu adevărat cine a fost şi cum a fost Titu Maiorescu.

Studiile, prefețele şi alte eseuri publicate de Domnul Academician Eugen Simion despre Titu Maiorescu fac tabloul integral şi înțelegerea completă a fenomenului şi a omului Maiorescu în epoca sa, așezându-l corect în receptarea culturală actuală.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții şi al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Academician Eugen Simion ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a culturii poporului român.

Întru mulți şi fericiți ani!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro

Alte articole despre: