Eşti aici

Comunicat de presă

14 Noiembrie 2016 / Comunicate de Presă

Mănăstirea Arnota, situată în localitatea Costești, județul Vâlcea, cod de înregistrare fiscală 8949257, legal reprezentată de Stareța Stavrofora Ambrozia Rucăreanu, anunță publicul interesat despre intenția Mănăstirii Arnota de a demara un proiect investițional intitulat „Restaurare, consolidare și punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) și incinta din cadrul Ansamblului Mănăstirea Arnota” ce urmează a fi depus spre accesarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

O fișă de prezentare a proiectului, care conține aspecte tehnice, poate să fie consultată la adresa mănăstirii.

Orice informații și/sau propuneri legate de proiect se pot adresa/solicita de la adresa mai sus menționată.  

Alte articole despre: